You, you drive slow
Sen, sen yavaştan alıyorsun
You drive slow
Sen yavaştan alıyorsun
You make me feel so crazy
Bana çok çılgın hissettiriyorsun
I don’t wanna know
Bilmek istemiyorum
Don’t wanna know
Bilmek istemiyorum
Your name, you look amazing
Senin ismini, inanılmaz görünüyorsun
Just one shot and go
Sadece bir şat* ve git
Two shots and go
İki şat ve git
For me this world is hazy
Benim için bu dünya puslu
I don’t wanna talk
Konuşmak istemiyorum
Don’t wanna talk
Konuşmak istemiyorum
Just let me fuck you baby
Sadece seni s**meme izin ver

Show me what you got
Neye sahip olduğunu bana göster
Show me
Bana göster
Show me
Bana göster
What you got, got
Neye sahip olduğunu, sahip olduğunu
Show me what you got
Neye sahip olduğunu bana göster
Show me
Bana göster
Show me
Bana göster
What you got
Neye sahipsin

I don’t wanna know
Bilmek istemiyorum
Don’t wanna know
Bilmek istemiyorum
Your name, you look amazing
Senin ismini, inanılmaz görünüyorsun
Just one shot and go
Sadece bir şat* ve git
Two shots and go
İki şat ve git
Just let me fuck you baby
Sadece seni s**meme izin ver

Show me what you got
Neye sahip olduğunu bana göster
Show me
Bana göster
Show me
Neye sahip olduğunu bana göster
What you got, got
Neye sahip olduğunu, olduğunu
Show me what you got
Neye sahip olduğunu bana göster
Show me
Bana göster
Show me
Bana göster
What you got
Neye sahipsin

Do you wanna play with me that game
Benimle bu oyunu oynamak istiyor musun
Play with me that game
Benimle bu oyunu oyna
Play that game
Bu oyunu oyna
Do you wanna fell with me the same
Benimle aynıya düşmek istiyor musun
Fell with me the same
Benimle aynıya düşmek
Fell the same
Aynıya düşmek

Do you wanna
İstiyor musun
Do you wanna
İstiyor musun
Do you wanna
İstiyor musun
Do you wanna
İstiyor musun
Wanna, wanna
İstiyorsun, istiyorsun

Şat: Tek seferde içilen içki.