men i trust – hard to let go türkçe çeviri

Hard to let go
My friend
You changed
A while ago
Estranged
Pride stiffens like dough
(You’re) closing in your cage
Proud sparrow

Bırakmak zor
Arkadaşım
Değiştin
Bir süre önce
Yabancılaştın
Gurur hamur gibi sertleşir
(Sen) kafesine kapanıyorsun
Gururlu serçe

Hard to let go
I know
The slows
That break you low
You chase
Small embers that glow
Hunching close by night
Sleep deprived

Bırakmak zor
Biliyorum
Yavaşlar
Bu seni yavaşça kırar
Sen kovalarsın
Parlayan küçük közler
Gece yakın kambur
Uykusuz

Hard to let go
The little voice
That “told you so”
Good fiend
I’ll never let go
To watch you wash the rain
With water

Bırakmak zor
Küçük ses diyor ki
“Sana öyle söyledi”
İyi iblis
Asla bırakmayacağım
Yağmuru yıkamanı izlemek için
Su ile