We all walk around
Hepimiz ortalıkta dolaşıp duruyoruz
And waste life
Ve hayatımızı boşa harcıyoruz
It’s just gonna go on forever
Bu sonsuza kadar böyle gidecek işte
Like there’s some eternal endless supply
Sanki ebedi, bitmek bilmez bir kaynağı varmış gibi
Of what it takes to keep us alive
Bizi hayatta tutmak için gereken şeylerin
There might be a day
Bir gün olmalı
Where everything goes away to remind us
Her şeyin gittiği, bize hatırlatmak için
How ungrateful our culture is
Kültürümüzün ne kadar nankör olduğunu
We need to take time
Zamana ihtiyacımız var
To replace what’s stolen from mother nature
Doğa anadan çalınanı yerine koymak için

We only have one sun, one moon, one me
Sadece bir tane Güneşimiz, bir tane Ayımız, bir tane ben’imiz var
One you
Bir tane sen’imiz
And we only have a little time to show how much we love
Ve sevgimizi göstermek için sadece birazcık zamanımız var
The sun (the sun) the moon (the moon)
Güneş, Ay
How much I really love you
Sizi gerçekten ne kadar da çok seviyorum
We only have a little bit of time (time, time, time)
Bizim sadece birazcık zamanımız var (zaman, zaman, zaman)

I once heard Grace Jones say
Daha önce Grace Jones’un şöyle söylediğini duymuştum:
“I have my own concept of time”
“Benim kendi zaman kavramım var”
I always think bout’ that cause I’ve always felt like
Her zaman bunun hakkında düşünürüm çünkü her zaman…
I was running a little behind
… Biraz geriden geldiğimi hissettim
But what’s in front of me
Ama önümde ne olduğu…
I don’t know
Bilmiyorum
‘Cause I can’t see what hasn’t started to grow
Çünkü neyin henüz yaşanmaya başlamadığını göremiyorum

We only have one sun, one moon, one me
Sadece bir tane Güneşimiz, bir tane Ayımız, bir tane ben’imiz var
One you
Bir tane sen’imiz
And we only have a little time to show how much we love
Ve sevgimizi göstermek için sadece birazcık zamanımız var
The sun (the sun) the moon (the moon)
Güneş, Ay
How much I really love you
Sizi gerçekten ne kadar da çok seviyorum
We only have a little bit of time (time, time, time)
Bizim sadece birazcık zamanımız var (zaman, zaman, zaman)

Wake up, world
Uyan, dünya
Can’t you see the earth is crying?
Yeryüzünün ağladığını göremiyor musun?
Wake up, world
Uyan, dünya
Can’t you see all the clouds are dying?
Tüm bulutların ölmeye başladığını göremiyor musun?
And maybe one day there won’t be rainbows
Ve belki de bir gün artık gökkuşakları olmayacak
Grass won’t be green and the sky won’t be blue
Çimenler yeşil ve gök mavi olmayacak
I don’t wanna see a cyclone
Bir siklon (güçlü bir fırtına türü) görmek istemiyorum
There’s no sun, no moon, no me, no you
Güneşsiz, Aysız, Bensiz, Sensiz

We only have one sun, one moon, one me
Sadece bir tane Güneşimiz, bir tane Ayımız, bir tane ben’imiz var
One you
Bir tane sen’imiz
And we only have a little time to show how much we love
Ve sevgimizi göstermek için sadece birazcık zamanımız var
The sun (the sun) the moon (the moon)
Güneş, Ay
How much I really love you
Sizi gerçekten ne kadar da çok seviyorum
We only have a little bit of time (time, time, time)
Bizim sadece birazcık zamanımız var (zaman, zaman, zaman)