Let’s step carefully into the dark
Once we’re in, I’ll remember my way around
Who will I be tonight?
Who will I become tonight?
I’ll show you who my sweetheart’s never met
Wet teeth, shining eyes
Glimmering by a fire

Karanlığa dikkatlice adım atalım
İçeri girdikten sonra, yolumu hatırlayacağım
Bu gece kim olacağım?
Bu gece kime dönüşeceğim?
Sana sevgilimin kiminle hiç tanışmadığını göstereceğim
Islak dişler, parlayan gözler
Ateşin yanında parıldıyor

Let’s drive out to where dust devils are made
By dancing ghosts as they kick up clouds of sand
Where clouds look like mountains
Clouds look like mountains
Let me watch those mountains from underneath
And maybe they’ll finally
Float off of me

Kum bulutlarını tekmeleyen hayaletlerin dans ederek
Toz şeytanlarını yaptıkları yere gidelim
Bulutların dağlara benzediği yerde
Bulutlar dağlara benziyor
O dağları aşağıdan izlememe izin ver
Ve belki sonunda
Süzülürler benden