miya folick bad luck türkçe çeviri

Wake up hand upon my forehead
Can’t believe this is the way I live
Even now
Still somehow
Told my mom it was the last time
Told myself maybe it’s ok
One more time
One more time

Elim alnımda uyandım
İnanamıyorum böyle yaşadığıma
Şimdi bile
Hala bir şekilde
Anneme son kez olduğunu söyledim
Kendime belki sorun olmaz dedim
Bir kez daha
Bir kez daha

I don’t wanna call first thing in the morning
Desperate for help to feel normal
Over and over and over again
I keep doing bad bad bad bad bad
I did a bad thing
I wasn’t thinking
I did a bad thing

Sabah ilk iş aramak istemiyorum
Normal hissetmek için yardım istemekten başka çarem yok
Bir daha, bir daha ve bir defa daha
Kötü kötü kötü kötü kötü yapmaya devam ediyorum
Kötü bir şey yaptım
Düşünmüyordum
Kötü bir şey yaptım

Get caught in empty conversation
Fake friends and chemical temptations
Turn them down
Turn them down
This time I will take it slowly
Say no to everything I don’t need
Turn it down
Turn it down

Boş konuşmaya yakalanmak
Sahte arkadaşlar ve kimyasal baştan çıkarmalar
Onları kapat
Onları kapat
Bu sefer yavaş yavaş alacağım
İhtiyacım olmayan her şeye hayır de
Kapat
Kapat

I don’t wanna call first thing in the morning
Dеsperate for help to feel normal
Ovеr and over and over again
I keep doing bad bad bad bad bad
I did a bad thing
I wasn’t thinking
I did a bad thing

Sabah ilk iş aramak istemiyorum
Normal hissetmek için yardım istemekten başka çarem yok
Bir daha, bir daha ve bir defa daha
Kötü kötü kötü kötü kötü yapmaya devam ediyorum
Kötü bir şey yaptım
Düşünmüyordum
Kötü bir şey yaptım

I don’t ever, ever, ever wanna go to sleep
I, I, I don’t ever, ever, ever wanna to go to sleep
I, I, I don’t ever, ever, ever wanna to go to sleep
Cause I want more and I want more
‘Til I wake up, turn around

Asla, asla, asla uyumak istemiyorum
Ben, ben, ben asla, asla, asla uyumak istemiyorum
Ben, ben, ben asla, asla, asla uyumak istemiyorum
Çünkü daha fazlasını istiyorum ve daha fazlasını istiyorum
Ben uyanana kadar, arkanı dön

And I did a bad thing
I did a bad thing
Over and over and over again
Over and over and over again
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Over and over and over again
Over and over and over again

Ve kötü bir şey yaptım
Kötü bir şey yaptım
Bir daha, bir daha ve bir defa daha
Bir daha, bir daha ve bir defa daha
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
Bir daha, bir daha ve bir defa daha
Bir daha, bir daha ve bir defa daha