Mnek – Paradise (Türkçe Çeviri)


If you wanna leave
Eğer sen ayrılmak istersen

If you wanna go
Eğer sen gitmek istersen

Baby don’t leave
Bebeğim ayrılma

Why don’t we go somewhere, somewhere, somewhere, somewhere
Neden başka yerlere gitmiyoruz, başka yerlere, başka yerlere, başka yerlere

Why don’t we go somewhere, somewhere, somewhere, somewhere
Neden başka yerlere gitmiyoruz, başka yerlere, başka yerlere, başka yerlere

Nakarat
Would you like to go to paradise?
Cennete gitmek ister miydin?

‘Cause I’m not tryna go alone
Çünkü ben yalnız gitmeyi deneyemem

Run away with me to paradise
Benimle cennete kaç

If you wanna leave, then we can go
Eğer ayrılmak istersen, sonra biz gidebiliriz

‘Cause the real world told me lies
Çünkü gerçek dünya bana yalan söyledi

The realest lies ever told
En gerçek yalanlar bile

So let’s run away and find paradise
Bu yüzden hadi kaçalım ve cenneti bulalım

Paradise
Cenneti

And soon paradise will be home
Ve yakında cennet evimiz olacak

If you wanna leave
Eğer ayrılmak istersen

If you wanna go
Eğer gitmek istersen

Baby don’t leave yet
Bebeğim henüz ayrılmayalım

Take my hand, shut your eyes and imagine
Elimi al, gözlerini kapat ve hayal et

Wouldn’t it be nice?
Hoş olmaz mıydı?

Just to have an escape, a distraction
Sadece bir kaçış, bir uzaklaşma olabilirdi

Far away from this life?
Bu hayattan uzaklaşmaz mıydık?

I tried to be cool but this world was too cruel
Çok rahat olmayı denedim ama bu dünya çok acımasız

For me to sit around and simply drown in fear
Benim için buralara otur ve basitçe korku içinde …

So I’m asking you, what would you do
Bu yüzden ben sana soruyorum, ne yapmalıydın

If we could get out of here?
Eğer biz buradan uzaklaşabilseydik?

Your love’s like a fantasy
Aşkın bir fantezi gibi

Nothing like what I saw on the news yesterday
Hiçbir şey dün haberlerde gördüğüm gibi değil

Another man down, blood on the ground
Başka adamlar öldü, yerlerde kan

Makes me wanna just run away
Sadece beni uzaklara koşturmanı isterim

Where we run is a mystery
Bir gizeme koştuğumuz yere

Ignorance is bliss to me
Benim için cehalet mutluluktur

‘Cause whenever I turn on my TV it’s just misery
Çünkü her ne zaman Tv’unuma dönsem sadece gizem var

I tried to be cool but this world was too cruel
Çok rahat olmayı denedim ama bu dünya çok acımasız

For me to sit around and simply drown in fear
Benim için buralara otur ve basitçe korku içinde boğulalım

So I’m asking you, what would you do
Bu yüzden ben sana soruyorum, ne yapmalıydın

If we could get out of here, because I want to go
Eğer biz buradan uzaklaşabilseydik, çünkü ben gitmek isterim

Home
Evimiz

Home
Evimiz

Home
Evimiz

Paradise is in my mind baby
Cennet kafamda bebeğim

Paradise is in my mind baby
Cennet kafamda bebeğim

It won’t take to long to find baby
Bulmak uzun sürmeyecek bebeğim

Paradise is in my mind baby
Cennet kafamda bebeğim

In paradise we’re free
Cennette özgürüz

To do what we want to do
Ne yapmak istersek onu yaparız

In paradise we’re free baby
Cennette özgürüz bebeğim

You can’t run away forever
Sen sonsuza kadar kaçamazsın