Nessa Barrett club heaven Türkçe Çevirisi

You always liked an after party, so I guess I should’ve known
Her zaman parti sonrasını seversin, sanırım bilmeliydim
Said, “we hate the paparazzi,” now you’re somewhere they can’t go
“Dedik, ‘paparazzilerden nefret ederiz,'” şimdi gittikleri bir yerdesin
I hope you know I’m sorry, that I’m not with you right now
Umarım üzgün olduğumu, şu anda seninle olmadığımı bilirsin
Can’t pick up when you call me, can’t hear it through the clouds
Beni aradığında açamıyorum, bulutlar arasından duyamıyorum

I’ve been waitin’ right outside
Dışarıda bekliyordum
Been tryna bribe the bouncer
Fedaiye rüşvet vermeye çalışıyordum
He says, “Not tonight”
“Bu gece olmaz” diyor

I hope you’re dancin’ in club Heaven (Yeah)
Umarım kulüp Cennetinde dans ediyorsundur (Evet)
Smokin’ some blue dream with your legends (Yeah)
Efsanelerinle biraz mavi rüya tüttürmek (Evet)
I bet you’re up in the V.I.P., raisin’ some hell for me
Bahse girerim V.I.P.’de benim için kıyameti koparıyorsundur
Until I get in (I can’t get in)
İçeri girene kadar (giremiyorum)
To club Heaven
Kulüp Cennetine

The music’s never stoppin’, and the lights never turn on
Müzik hiç durmuyor ve ışıklar hiç yanmıyor
The scenes are all in Molly, and your talkin’ shit with God
Sahnelerin hepsi Molly’de ve sen Tanrı ile konuşuyorsun
I’m searchin’ for your halo, ’cause I’m not havin’ fun
Haleni arıyorum, çünkü eğlenmiyorum
In the city full of angels that’s missin’ the best one
Meleklerle dolu şehirde en iyisini özlüyor

I wish I could cut the line
Keşke hattı kesebilsem
Been tryna bribe the bouncer
Fedaiye rüşvet vermeye çalışıyordum
He says, “Not tonight”
“Bu gece olmaz” diyor

I hope you’re dancin’ in club Heaven (Yeah)
Umarım kulüp Cennetinde dans ediyorsundur (Evet)
Smokin’ some blue dream with your legends (Yeah)
Efsanelerinle biraz mavi rüya tüttürmek (Evet)
I bet you’re up in the V.I.P., raisin’ some hell for me
Bahse girerim V.I.P.’de benim için kıyameti koparıyorsundur
Until I get in (I can’t get in)
İçeri girene kadar (giremiyorum)
To club Heaven
Kulüp Cennetine

What if I can’t get in?
Ya içeri giremezsem?
How will I see you again?
Seni bir daha nasıl göreceğim?
What if I can’t get in?
Ya içeri giremezsem?
How will I see you again?
Seni bir daha nasıl göreceğim?

I hope you’re dancin’ in club Heaven
Umarım kulüp cennetinde dans ediyorsundur