Şarkı, Nicki’nin sızan bir diğer şarkısı Half Back gibi Cardi B’ye diss içeriyor.

Chun-Li

Ayo, look like I’m goin’ for a swim
Hey, yüzmeye gidiyor gibi görünüyorum
Dunk on ’em, now I’m swingin’ off the rim
Onların üstüne bandırıyorum, şimdi kenara geçiyorum
Bitch ain’t comin’ off the bench
Kaltak, bençten* çıkmıyorum
While I’m comin’ off the court fully drenched
Mahkemeden çıkarken tamamen sırılsıklamım
Here, get some haterade, get ya thirst quenched
Burada, biraz içecek** al, susuzluğunu bastır
Styled on ’em in this Burberry trench
Onları bu Burberry cekette stilize et
These birds copy every word, every inch
Bu kuşlar her kelimeyi kopyalıyor, her inçi
But gang gang got the hammer and the wrench (brrr)
Ama çetenin çetenin çekici var ve İngiliz anahtarı da var
I pull up in that quarter milli off the lot
O çeyrek binde biri kareden çekiyorum
Oh, now she tryna be friends like I forgot
Şimdi o unuttuğum arkadaşlarım gibi olmak istiyor
Show off my diamonds like I’m signed by the Roc
Roc*** ile anlaşmışım gibi elmaslarımla hava atıyorum
Ain’t pushin’ out his babies ’til he buy the rock
O bana taş alana kadar bebeklerini zorlamadım

Ayo, I been on, bitch, you been conned
Hey, buradaydım, sürtük, kandırıldın
Bentley tints on, Fendi prints on
Bentley**** renk tonları, Fendi desenleri****
I mean I been Storm, X-Men been formed
Demek istediğim, Storm’dum ve X-Men’i oluşturdum
He keep on dialin’ Nicki like the Prince song
Aramaya devam ediyor, Nicki Prince’nin şarkısını seviyorum
I-I-I been on, bitch, you been conned
Hey, buradaydım, sürtük, kandırıldın
Bentley tints on, Fendi prints on
Bentley**** renk tonları, Fendi desenleri****
Ayo, I been off, Lara been Croft
Hey, burada değildim, Lara Croft’tu
Plates say Chun-Li, drop the Benz off
Plakalar Chun-Li****** diyor, Benz’i bırak

Oh, I get it, they paintin’ me out to be the bad guy
Anladım, onlar beni kötü adamla olurken çiziyor
Well when’s the last time you see a bad guy do the rap game like me?
Peki en son zaman kötü bir adamın benim gibi rap oyunu yaptığını gördün?

I went and copped the chopsticks
Gittim ve silahları yakaladım
Put it in my bun just to pop shit
Sadece boku patlatmak için sigaramın içine koy
I’m always in the top shit
Ben her zaman zirvedeyim lanet olası
Box seats, bitch, fuck the gossip
Tiyatro koltukları, kaltak, dedikoduyu siktir et
How many of them coulda did it with finesse?
Kaçı incelikle bunu yapabilir?
Now everybody like, “She really is the best.”
Şimdi herkes ‘’O gerçekten en iyisi’’ gibi
You play checkers, couldn’t beat me playin’ chess
Sen dama oynuyorsun, beni satrançta yenemezdin
Now I’m about to turn around and beat my chest
Şimdi dönüp göğsüme vurmak üzereyim
Bitch, it’s King Kong, yes, it’s King Kong
Kaltak, bu King Kong, evet bu King Kong
Bitch, it’s King Kong, this is King Kong
Kaltak, bu King Kong, evet bu King Kong
Chinese ink on, Siamese links on
Üstünde Çince dövme var, Siyam linkleri *********
Call me 2 Chainz, name go ding dong
Bana 2 Chainz de, isim gitti ding dong
Bitch, it’s King Kong, yes, I’m King Kong
Kaltak, bu King Kong, evet bu King Kong
This is King Kong? Yes, Miss King Kong
Bu King Kong mu? Evet, Bayan King Kong
In my kingdom wit my Timbs on
Krallığımda Timblarımla tanış (Nicki’nin ayakkabıları)
How many championships? What? Six rings on
Kaç tane şampiyona var? Ne? 6 ring

They need rappers like me, they need rappers like me
Onların benim gibi rapçilere ihtiyacı var, onların benim gibi rapçilere ihtiyacı var
So they can get on their fucking keyboards and make me the bad guy, Chun-Li
Yani onların lanet olası klavyelerinden alıp kötü adamı yapabilirler, Chun Li

Ayo, I been on, bitch, you been conned
Hey, buradaydım, sürtük, kandırıldın
Bentley tints on, Fendi prints on
Bentley**** renk tonları, Fendi desenleri****
I mean I been Storm, X-Men been formed
Demek istediğim, Storm’dum ve X-Men’i oluşturdum
He keep on dialin’ Nicki like the Prince song
Aramaya devam ediyor, Nicki Prince’nin şarkısını seviyorum
I-I-I been on, bitch, you been conned
Hey, buradaydım, sürtük, kandırıldın
Bentley tints on, Fendi prints on
Bentley**** renk tonları, Fendi desenleri****
Ayo, I been off, Lara been Croft
Hey, burada değildim, Lara Croft’tu
Plates say Chun-Li, drop the Benz off
Plakalar Chun-Li****** diyor, Benz’i bırak

I come alive, I, I’m always sky high
Canlandım, ben her zaman gök yüksekliğindeyim
Designer thigh highs, it’s my lifestyle
Tasarımcı kalçayı yükseltir, bu benim hayat tarzım
I come alive, I, I’m always sky high
Canlandım, ben her zaman gök yüksekliğindeyim
Designer thigh highs, it’s my lifestyle
Tasarımcı kalçayı yükseltir, bu benim hayat tarzım
I need a Mai Tai, so fuckin’ sci-fi
Mai Tai’ye ihtiyacım var, bu yüzden lanet olası bilim kurgu
Gimme the password to the fuckin’ wifi
Bana lanet olası wifi şifresini ver

*:Salon sporlarında saha kenarında yedek oyuncuların oturduğu bölüm.
**: İçildiğinde insanın dengesini bozan bir çeşit içecek
***: Roc, Jay-Z’nin plak şirketi. Nicki bu şirketin alt grubuna bağlıdır.
****: Bentley, Nicki’nin aldığı ilk araba, rengi Barbie Pink olarak geçer.
*****: Fendi, Paris menşeili giyim markası.
******: Chun Li, efsanevi oyun Street Fighter’ın bir karakteri. Nicki Grammy törenindeyken Chun Li benzetmesi yapılmıştı.
********: Chopsticks, kelime anlamı olarak Çin yemeğini yemekte kullanılan çubuklardır fakat Nicki burada silah anlamında kullanmış.
*********: Nicki’nin kolunda Çince dövme var. Nicki’nin bir görünümünde taktığı zincir takılardan bahsediyor.