The Shape ( Şekil)

He deals the cards as a meditatio
And those he plays never suspect
He doesn’t play for the money he wins
He doesn’t play for the respect

Kağıtları bir meditasyon olarak dağıtıyor
Ve onlarla oynarken hiç şüphe etmiyor
Kazandığı para için oynamıyor
Saygı için oynamıyor

He deals the cards to find the answer
The sacred geometry of chance
The hidden law of probable outcome
The numbers lead a dance

Kartları cevabı bulmak için dağıtıyor
Şansın kutsal geometrisi
Muhtemel sonucun gizli kanunu
Sayılar bir dansın öncüsü

I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart

Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçları
Biliyorum ki sinekler savaşın silahları
Biliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyor
Ama hiçbiri kalbimin şekli değil

He may play the jack of diamonds
He may lay the queen of spades
He may conceal a king in his hand
While the memory of it fades

Karo valesini oynayabilir
Maça kızını serebilir
Elinde bir papaz gizleyebilir
Onun hatırası solarken

I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart

Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçları
Biliyorum ki sinekler savaşın silahları
Biliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyor
Ama hiçbiri kalbimin şekli değil

That’s not the shape, the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces

Hiçbiri kalbimin şekli, kalbimin şekli değil
Ve eğer sana seni sevdiğimi söyleseydim
Birşeylerin ters gittiğini düşünebilirdin
Ben çok yüzlü bir adam değilim

The mask I wear is one
Those who speak know nothing
And find out to their cost
Like those who curse their luck in too many places

Taktığım bir maske
Konuşanlar hiçbir şey bilmiyor
Ve hayatları pahasına öğreniyorlar
Çok fazla yerde şanslarını lanetleyenler gibi

And those who fear are lost
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art

Ve korkanlar kayıp şimdi
Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçları
Biliyorum ki sinekler savaşın silahları
Biliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyor

But that’s not the shape of my heart
That’s not the shape, the shape of my heart

Ama bunların  hiçbiri kalbimin şekli değil
Hiçbiri kalbimin şekli, kalbimin şekli değil