On my knees, all my life I’ve been sold a chase
Hustling hope for dollars, try cope a day (a day)

Dizlerimin üstünde, hayatım boyunca bir kovalamacaya satıldım.
Dolar için umutsuzluk, bir gün için başa çıkmayı deneyin (bir gün)

Under condition
We on our way to the top
We got the world at our fingers
We make the penny drop
Gotta get in and get outta the gate
I won’t stop ’til I wake
I’ll say it loud ’til I mean it
Talk like I be the Messiah

Şartlar altında
Biz zirveye gidiyoruz
Dünyayı parmaklarımızda aldık
Kuruş düşmesini yapıyoruz
İçeri girip kapıdan çıkmalıyım
Ben uyanmayacağım
Onu yüksek sesle söyleyeceğim
Mesih’mişim gibi konuş

When I’m on top, I’m on top, I’m on top of the world
See me run, see me run, see me run with the girls


I’m on top, I’m on top, I’m on top of the world
Need a break, then I’ll take to the top of the world

Zirvede olduğum zaman üstündeyim, dünyanın zirvesindeyim
Çalıştır beni izle, kızlarla koştuğumu gör
Ben üstte olduğum, üstündeyim, dünyanın zirvesindeyim
Mola ver, sonra dünyanın zirvesine çıkacağım

On my knees, all my life I’ve been sold a chase
Hustling hope for dollars, try cope a day (a day)

Dizlerimin üstünde, hayatım boyunca bir kovalamacaya satıldım.
Dolar için umutsuzluk, bir gün (bir gün) için başa çıkmayı deneyin

Euphoria
I missed you like a new treasure
We go so good together
Search all my life to find better
But I won’t hold my breath
I’ll just fill up and deliver
They got attention deficit
I wait for the good lord to visit (Mary, Mary)

Öfori*
Seni yeni bir hazine gibi özledim
Birlikte çok iyi gidiyoruz
Daha iyi bulmak için tüm hayatımı ara
Ama nefesimi tutmayacağım
Sadece doldurup teslim edeceğim
Dikkat eksikliği var
İyi lordların ziyaret etmesini bekliyorum (Mary, Mary)

All my life turned to dust
No one knew who to trust
Had a chance for a good life

Tüm hayatım toza döndü
Kimse kime güveneceğini bilmiyordu
Iyi bir hayat için bir şans vardı

See me on tele
See me on billboards and banners
See me white picket fences
Now watch me build up my palace (ha ha ha)
Now out on the run, you’ll see me gathering martyrs
Won’t forget where I started when we would (pray from the gutters)

Beni televizyonda gör
Reklam panolarında ve afişlerde beni görün
Bana beyaz çitli çitler bak
Şimdi beni sarayımı kurmaya dikkat et (ha ha ha)
Şimdi kaçtı, beni şehit toplamakla göreceksin
Ne zaman başlayacağımızı unutma (oluklardan dua et)

‘Cause I’m on top, I’m on top, I’m on top of the world
Send me up, send me up with the diamonds and pearls
I’m on top, I’m on top, I’m on top of the world
And they can talk, they can talk, but I got the good word

Çünkü üstte olduğum için üstündeyim, dünyanın zirvesindeyim
Beni gönder, elmasları ve incileri yolla bana gönder
Ben üstte olduğum, üstündeyim, dünyanın zirvesindeyim
Konuşabiliyorlar, konuşabiliyorlar, ama bende iyi bir söz var

And it’s crazy I’m defined brand new
It’s amazing I got high on a view
But tonight I’m feeling tired and alone
 Dear Lord, I hope we didn’t go wrong

Ve bunu yeniden tanımladım, çılgınca
Harika bir manzaraya sahibim zirvede
Ama bu gece yorgun ve yalnız hissediyorum
Sevgili Tanrım, umarım yanlış yapmadık

I think I’m winning
Feel like I might
Feels like I’m in it
Feel like a god
I’m in demand
They’re on my time
One in a million
Fought a good fight

Galiba kazanıyorum
Sanki benim gibi hissediyorum
İçindeymişim gibi hissediyorum
Bir tanrı gibi hissediyorum
Talepteyim
Onlar benim zamanımda
Milyonda bir
İyi dövüşe savaştı

On my knees, all my life I’ve been sold a chase
Hustling hope for dollars, try cope a day (a day)

Dizlerimin üstünde, hayatım boyunca bir kovalamaca satıldım
Dolar için umutsuzluk, bir gün (bir gün) için başa çıkmayı deneyin

We prayed from the gutters


Like martyrs we followed you


Prayed from the gutters


Like martyrs we followed you

Biz gutterlerden dua ederken şehit olduğumuzu izledik
Gutters’ten aldık
Şehitler gibi takip ettik
Evet, zirvedeyim, zirvedeyim, dünyanın zirvesindeyim (Biz oluklardan dua ediyoruz)
Çalıştır beni gör, bak koş ben, duyduklarımı duydum (Şehitler gibi, seni takip ettik)

Yeah, I’m on top, I’m on top, I’m on top of the world
(We pray from the gutters)
See me run, see me run, see me shout what I heard
(Like martyrs, we followed you)
I’m gonna shine, I’m a shrine from the top of the world
(Pray from the gutters, like martyrs we followed you)

Ben parlayacağım, dünyanın tepesinden bir türbe (Sizi izlediğimiz şehitler gibi oluklardan dua edin)
Dizlerimin üstünde, hayatım boyunca bir kovalamaca satıldım.
Dolar için umutsuzluk, bir gün başa çıkmayı deneyin (bir gün)
Uphill, kazanıyorum

Uphill, I’m winning
Not concerned if I’m cheating
They built me up to be beaten


They built me up to be beaten

Uphill, kazanıyorum
Hile yapsam endişelenmiyorum
Beni dövülmek için inşa ettiler
Beni dövülmek için inşa ettiler