blank

Hey little girl on your way to class

Hey sınıfa giden küçük kız

Loved by all cause you got that ass

Hepsi tarafından seviliyorsun çünkü o kalçaya sahipsin

Cutest eyes and the greatest smile

-Şirin gözlerin ve muhteşem gülümsemen var

For a year, for a time, for a little while

Bir yıl için, bir süre için, kısa bir zaman için

Somebody told me that you got old

Birisi bana senin yaşlandığını söyledi

Looking for someone that’s made of gold

Altından yapılmış birini arıyormuşsun

Hey little girl on your way to class

Hey sınıfına giden küçük kız

In a year they’ll be gone cause you are an ass

Bir yıla kadar hepsi gitmiş olacak çünkü sen tam bir ahmaksın

No one’s gonna love you when you’re old

Yaşlandığın zaman kimse seni sevmeyecek

That’s what they told, you better stay young baby

Bu onların ne söylediği, genç bir bebek olarak kalsan iyi olur

No one’s gonna care when you are göne

Kimse seni önemsemeyecek öldüğünde

So if you’re done, you better die young baby

-Yani eğer tamamsan, gençken ölsen iyi olur bebeğim

Hey little girl on your way to prom

-Hey mezuniyetine giden küçük kız

One little night then your life is göne

Küçük bir gece, sonra hayatın bitecek

All that you had is a fairytale

Sahip olduğun her şey peri masalı

Now you’re standing alone wonder why did you fail

Şimdi yalnız ayaktasın merak ediyorsun neden başaramadın

Somebody told me that you’re ok

Birisi bana senin iyi olduğunu söyledi

Somebody told me you passed away

Birisi solup gittiğini söyledi

Life ain’t coming back for you

Hayat geri gelmeyecek senin için

No one’s gonna love you when you’re old

-Yaşlandğın zaman kimse seni sevmeyecek

That’s what they told, you better stay young baby

Bu onların ne söylediği, genç bir bebek olarak kalsan iyi olur

No one’s gonna care when you are gone

Kimse umursamayacak seni öldüğünde

So if you’re done, you better die young baby

Yani eğer tamamsan, gençken ölsen iyi olur bebeğim

Why don’t they ever speak of you now

-Neden hiç senden bahsetmiyorlar şimdi

Is it too much to do, who gives a shit about you

Yapılacak işleri mi var, kimin umurundasın ki

Why do you remember me now when you’re old and you’re blue

-Neden beni hatırlıyorsun şimdi kendin yaşlıyken ve hüzünlüyken

Won’t give a shit about you

Seni umursamıyorum

One little boy on his way to school

Okuluna giden küçük bir oğlan

Nobody likes him cause he’s not cool

Kimse onu sevmiyor çünkü o havalı değil

Thin little arms and an ugly smile

İnce küçük kollar ve çirkin bir gülüş

For a year, for a time, for a litle while

-Bir yıllık, bir zaman için, bir süreliğine

How could you leave him alone

-Nasıl onu yalnız bırakabildin

Now when he’s gone

-Şimdi o gittiğinde

No one’s gonna love you when you’re old

-Yaşlandığın zaman kimse seni sevmeyecek

That’s what they told, you better stay young baby

-Bu onların ne söylediği, genç bir bebek olarak kalsan iyi olur

No one’s gonna care when you are göne

Kimse seni önemsemeyecek öldüğünde

So if you’re done, you better die young baby

-Yani eğer tamamsan, gençken ölsen iyi olur bebeğim

I can’t love you anymore

-Seni sevemem artık

I got so much to do, won’t give a shit about you

-Yapılacak çok işim var, seni asla umursamayacağım

So baby now lately

-Bu yüzden bebeğim artık son zamanlarda

You remember me

-Beni hatırlıyorsun

No one’s gonna love you when you’re old

Yaşlandığın zaman kimse seni sevmeyecek

That’s what they told, you better stay young baby

Bu onların ne söylediği, genç bir bebek olarak kalsan iyi olur

No one’s gonna care when you are göne

Kimse seni önemsemeyecek öldüğünde

So if you’re done, you better die young baby

-Yani eğer tamamsan, gençken ölsen iyi olur bebeğim

Why don’t they ever speak of you now

-Neden hiç senden bahsetmiyorlar şimdi

Is it too much to do, who gives a shit about you

Yapılacak işleri mi var, kimin umurundasın ki

You remember me

-Bu yüzden beni hatırlıyorsun