Hey what’s the matter honey?

Hey balım neyin var?

[Patron Saint of Bridge Burners]
I don’t sleep ’cause when I do

Uyumak istemem çünkü uyuduğumda
All my dreams are dreams of you

Tüm rüyalarım seninle
And in yours you say your teeth are falling out

Ve senin rüyalarında dişlerinin döküldüğünü söylüyorsun


I don’t sleep ’cause when I do

Uyumak istemem çünkü uyuduğumda
All my dreams are dreams of you

Tüm rüyalarım seninle
And in yours you say your teeth are falling out

Ve senin rüyalarında dişlerinin döküldüğünü söylüyorsun

[Powfu]
Yeah

Evet
Yes, I threw away my phone in case you’d ever call

Evet, senin arama ihtimaline karşı telefonumu fırlattım
I never leave my house in case I meet you at the mall

Seninle alışveriş merkezinde karşılaşma ihtimaline karşı asla evimden ayrılmam
Never talk to my friends that you’re friends with

Senin arkadaşlarınla benim arkadaşlarımı asla konuşturmam
Because I know they’re gonna ask why we ended

Çünkü biliyorum onlar neden sona erdiğini soracaklar
Anything to do with you I keep it on the low

Seninle yaptığım hiç bir şeyi alçak sesle anlatamam
Used to wish that you would stay, now I’m wishin’ you would go

Keşke sen kalabilseydin, şimdi ben gelmeni diliyorum
So I came up with a remedy I promise I would keep

Bu yüzden ben bir ilaç aldım ayakta kalmaya söz verdim
In order to ignore you I’ll just never fall asleep

Seni göz ardı etmek yerine ben sadece asla uyumayacağım

[Powfu]
Yeah, I haven’t slept in like a year, my fear keeps me awake

Evet, ben bir yıl kadar uyuyamadım, korkum uyuya kalmak
‘Cause if I doze off then I might see you face to face

Çünkü eğer uyuklarsam sonra ben seninle yüz yüze gelebilirim
I just turn on my TV and sit straight up onto my couch

Ben sadece Tv’yi açtım ve kanepenin önüne dümdüz oturdum
‘Cause when I doze off I hear the words from your mouth

Çünkü eğer uyuklarsam ben ağzından çıkan kelimeleri duyarım
Used to wake up uncontrollably crying like every time

Her zamanki gibi ağlayarak kontrol edilemez bir şekilde uyanırdım
Getting shivers, feeling sick whenever you would cross my mind

Sığınak edindim, sen aklımı alt üst ettiğin zaman hasta hissederim
So I came up with a remedy I promise I would keep

Öyleyse ben bir ilaç aldım ayakta kalmaya söz verdim
In order to ignore you I just never fall asleep

Seni göz ardı etmek yerine ben sadece asla uyumayacağım