Rema – Holiday Türkçe Çevirisi

First you go be the bad guy
Önce sen kötü adam olacaksın
Then you go be the actor
Sonra sen aktör olacaksın
Because I wan feed my family
Çünkü ailemi beslemek istiyorum
Na im make me thief my own guy laptop
Bu yüzden arkadaşımın bilgisayarını çalmak zorunda kaldım
Came out alive omo me I thank God
Hayatta kaldım, omo ben Tanrı’ya şükrediyorum
My money big, you go need tractor
Param büyük, traktöre ihtiyacın olacak
If e be say you wan carry my weight
Eğer benim ağırlığımı taşımak istersen
You go need new gym instructor
Yeni bir spor eğitmenine ihtiyacın olacak
Straight out of Benin
Ben Benin’den geliyorum

I drop Rema EP 2019
Rema EP 2019’u çıkardım
They think say the gbedu go finish
Sanıyorlar ki müziklerim bitecek
My music is traveling From India to Asia to Berlin
Ama müziğim Hindistan’dan Asya’ya Berlin’e kadar gidiyor
The thing wey bin pain me
Beni acıtan şey
Be say una no wan be believe
Sizlerin inanmak istememenizdi
I will never forget the time
Asla unutmayacağım zamanı
Wey bad belle dem cast us away
Kötü niyetli insanlar tarafından dışlanmıştık
Fast forward to today
Şimdiye kadar ilerledik
Every day na holiday
Her gün tatil gibi
Every day say na holiday
Her gün tatil gibi

Oya day, oya dey, dey, dey, dey owey
Oya, gün, oya, dey, dey, dey, dey owey
Me and my guys we dey chill we dey kpor kpor (kpor kpor)
Ben ve arkadaşlarım takılırız
Say we no dey ball o (ball o)
Top atmak yok (top atmak yok)
Say my circle chekele but we go give you last card check up
Çevremdeki insanlar az ama son kartımızı kontrol edeceğiz
Make you no hate, make you pray for the abili, abili
Bana nefret etmeyin, bana dua edin
Ability to catch up
Yakalamak için yetenekli olmak
No calculator fit count my surplus
Hiçbir hesap makinesi artığımı sayamaz
Many nights wey I no sleep, wey I no sleep
Birçok gece uykusuz kaldım
One hit I go oversea
Bir hit ile yurt dışına çıkacağım
Still many people dey laugh me
Hala birçok insan bana güler
But I steady believe, one favor please
Ama ben sürekli inanıyorum, bir iyilik rica ediyorum
Keep my family strong for me
Ailem benim için güçlü kalsın
God I dey on my knees
Tanrı, dizlerimin üzerindeyim

Straight out of Benin
Ben Benin’den geliyorum
I drop Rema EP 2019
Rema EP 2019’u çıkardım
They think say the gbedu go finish
Sanıyorlar ki müziklerim bitecek
My music is traveling From India to Asia to Berlin
Ama müziğim Hindistan’dan Asya’ya Berlin’e kadar gidiyor
The thing wey bin pain me
Beni acıtan şey
Be say una no wan be believe
Sizlerin inanmak istememenizdi
I will never forget the time
Asla unutmayacağım zamanı
We bad belle dem cast us away
Kötü niyetli insanlar tarafından dışlanmıştık
Fast forward to today
Şimdiye kadar ilerledik
Every day na holiday
Her gün tatil gibi
Every day say na holiday
Her gün tatil gibi
Oya day, oya dey, dey, dey, dey owey
Oya, gün, oya, dey, dey, dey, dey owey
I will never forget the time
Zamanı asla unutmayacagım
Fast forward to today
Bugüne hızlı ileri sar
Every day na holiday
Hergün tatil
Every day say na holiday
Her gün tatil de
Oya day, oya dey, dey, dey, dey owey