You’re my painkiller
When my brain gets bitter
You keep me close
You keep me close

Sen benim ağrı kesicimsin
Beynim acıyla dolduğunda
Beni yakınında tutuyorsun
Beni yakınında tutuyorsun

I got front row seats for the parkside livin’
Feel like the one, but I’m one in a billion
Teenage cynical, and I don’t really know
What’s the point of livin’ if my heart gets broken?
Drivin’ on the road, waiting for head-on collision
Springtime funeral
I miss you, but I’d rather be alone
To keep me from

Park kenarı için ön sıradan koltuklarım var
Biricik hissediyorum, ama ben milyarda birim
Alaycı ergenim, ve ben gerçekten bilmiyorum
Kalbim kırılırsa yaşamanın ne anlamı var?
Yolda giderken, kafa kafaya çarpışmayı bekliyorsun
İlkbahar cenazesi
Seni özlüyorum ama yalnız olmayı tercih ederim
Kendimi uzak tutmak için

Heartbreaks, headaches
The doctor says I’m diagnosed with
Shit days, mistakes
But I’ll be fine
But I’ll be fine

Kalp kırıklıklarından, baş ağrılarından
Doktor teşhisimin
Berbat günler, hatalar olduğunu söyledi
Ama iyi olacağım
Ama iyi olacağım

‘Cause you’re my painkiller
When my brain gets bitter
You keep me close
When I’ve been miserable
And it takes forever
To let my brain get better
You keep me close
You keep me close

Çünkü sen benim ağrı kesicimsin
Beynim acıyla dolduğunda
Beni yakınında tutuyorsun
Perişan olduğumda
Ve bu sonsuza kadar sürdüğünde
Beynimin iyileşmesi için
Beni yakınında tutuyorsun
Beni yakınında tutuyorsun

Window seats as the plane starts leavin’
Miss those streets where my knees were bleedin’
Homesick veteran
I left my bed again
Oh, lookin’ for

Uçak kalkarken pencere kenarı koltuklar
Dizlerimin kanadığı o sokakları özlüyorum
Kıdemli evini özleyen biriyim
Tekrar yatağımı terk ettim
Oh, arıyorum

Heartbreaks, headaches
The doctor says I’m diagnosed with
Shit days, mistakes
But I’ll be fine
But I’ll be fine

Kalp kırıklıklarını, baş ağrılarını
Doktor teşhisimin
Berbat günler, hatalar olduğunu söyledi
Ama iyi olacağım
Ama iyi olacağım

‘Cause you’re my painkiller
When my brain gets bitter
You keep me close
When I’ve been miserable
And it takes forever
To let my brain get better
You keep me close
You keep me close

Çünkü sen benim ağrı kesicimsin
Beynim acıyla dolduğunda
Beni yakınında tutuyorsun
Perişan olduğumda
Ve bu sonsuza kadar sürdüğünde
Beynimin iyileşmesi için
Beni yakınında tutuyorsun
Beni yakınında tutuyorsun

Please, never leave me ’cause I’m barely holdin’ on
You give me a reason to keep on breathin’

Lütfen, beni asla bırakma çünkü zar zor dayanıyorum
Bana nefes almaya devam etmek için sebep veriyorsun

‘Cause you’re my painkiller
When my brain gets bitter
You keep me close
When I’ve been miserable
And it takes forever
To let my brain get better
You keep me close, oh woah
You keep me close

Çünkü sen benim ağrı kesicimsin
Beynim acıyla dolduğunda
Beni yakınında tutuyorsun
Perişan olduğumda
Ve bu sonsuza kadar sürdüğünde
Beynimin iyileşmesi için
Beni yakınında tutuyorsun
Beni yakınında tutuyorsun

I know you hear me (Close)
Yeah (Close)
Close

Beni duyduğunu biliyorum (yakın)
evet (yakın)
Yakın