Save A Little Love

Küçük Bir Aşkı Sakla

Girl in the sea, it’s wearing you down

Denizdeki kız, seni giyiyor

You got so much to do, but I just want you around

Yapacak çok şeyin var ancak ben etrafında olmak istiyorum

Darlin’ I see, the look in your eyes

Gözlerinde görüyorum sevgilim

You’re too tired for love, after working all night

Bütün aşkam çalıştıktan sonra aşk için yorgun olduğunu

Work all week (work all week)

Bütün hafta çalışma (Bütün hafta çalışma)

And chase money (chase money)

Parayı kovalamak (Parayı kovalamak)

Can’t you see? (can’t you see?)

Göremiyor musun? (Göremiyor musun?)

Real love is for free

Gerçek aşk bedavadır

Real love is for free

Gerçek aşk bedavadır

C’mon, 1, 2, 3

Hadi 1,2,3

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

Await and see

Bekle ve gör

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

C’mon, 1, 2, 3

Hadi 1,2,3

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

Await and see

Bekle ve gör

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

If all that you want is some appreciation

Bazı takdirleri istiyorsan bütün her şey içinde

You got more than enough, you ain’t the dollars you’re makin’

Yeterince fazla var, sen yaptığın paralar değilsin

If loving can be some kind of payment

Eğer severek bir ödeme şekli olabilirse

We get more than we need, we’re billionaire’s, baby

İhtiyacımız olanından fazlasını alıyoruz, biz milyoneriz bebeğim

Work all week (work all week)

Bütün hafta çalışma (Bütün hafta çalışma)

And chase money (chase money)

Parayı kovalamak (Parayı kovalamak)

Can’t you see? (can’t you see?)

Göremiyor musun? (Göremiyor musun?)

Real love is for free

Gerçek aşk bedavadır

Real love is for free

Gerçek aşk bedavadır

C’mon, 1, 2, 3

Hadi 1,2,3

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

Await and see

Bekle ve gör

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

C’mon, 1, 2, 3

Hadi 1,2,3

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim

Await and see

Bekle ve gör

Won’t you save a little love for me?

Benim için küçük bir aşk saklayamaz mısın?

If you save a little love for me

Eğer benim için küçük bir aşk saklayabilirsen

I can show you how love can be

Sana aşkın nasıl bir şey olabileceğini gösterebilirim