within this quiet room
Sleep is only an illusion
Silence falls over the roof
Black november swallows all the light

Bu sessiz oda içinde
Uyumak sadece bir algı yanılması
Sessizlik çatıdan düşüyor
Siyah kasım bütün ışıkları yutuyor

Behind dazed eyes
My heart bleeds
Behind dazed eyes
I can’t feel anymore

Sersem bakışların ardında
Kalbim kanıyor
Sersem bakışların ardında
Artık hissedemiyorum

within this inert season
Painful memories take hold
Shadows wind in each other
Silent figures on the wall

Bu durağan dönemde
Acı anılar kök salıyor
Gölgeler birbirine dolaşıyor
Duvardaki suskun şekiller

Behind dazed eyes
My heart bleeds
Behind dazed eyes
I can’t feel anymore

Sersem bakışların ardında
Kalbim kanıyor
Sersem bakışların ardında
Artık hissedemiyorum

Smiling in an old photograph
I don’t remember how that felt
A face of a stranger
Smiling in an old photograph
Am i still here?

Eski bir fotoğrafta gülümsüyorum
Bunun nasıl hissettirdiğini hatırlamıyorum
Yabancı birisinin yüzü
Eski bir fotoğrafta gülümsüyorum
Hala burada mıyım?