Tate McRae Greedy Türkçe Çevirisi


He said: “Are you serious? I’ve tried, but I can’t figure it out. Dedi ki: “Ciddi misin sen? Denedim ama anlayamadım.
I’ve been next to you all night and I still don’t know what you’re talking about. Bütün gece yanındaydım ve hala neden bahsettiğini bilmiyorum.
You keep t-t-talking, but not much comes out of your mouth. Sürekli konuşuyorsun ama ağzından pek bir şey çıkmıyor.
Can’t you see that I want you? I say, yes Seni istediğimi göremiyor musun? Evet diyorum.

I would want myself Kendimi isterdim
Baby, please believe me Bebeğim, lütfen inan bana
I’ll put you through hell just to know me, yeah-yeah Seni tanımak için seni cehenneme atarım, evet-evet
So sure of yourself Kendinden çok eminsin
Baby, don’t get greedy Bebeğim, açgözlü olma
That shit won’t end well Bu iş iyi bitmez
Oh, end well Oh, iyi son

I see you eyeing me down, but you’ll never know much past my name Beni gözlüyorsun, ama ismimden ötesini asla bilemeyeceksin.
Or how I run this room and that I’m still half your age. Ya da bu odayı nasıl yönettiğimi ve hala senin yarı yaşında olduğumu.
Yeah, you look at me like I’m some sweet escape Evet, bana tatlı bir kaçışmışım gibi bakıyorsun
Obviously you want me, but I said Açıkça beni istiyorsun, ama dedim ki

I would want me Kendimi isterdim
Baby, please believe me Bebeğim, lütfen inan bana
I’ll put you through hell just to know me, yeah-yeah Seni tanımak için seni cehenneme atarım, evet-evet
So sure of yourself Kendinden çok eminsin
Baby, don’t get greedy Bebeğim, açgözlü olma
That shit won’t end well Bu iş iyi bitmez
Oh, end well Oh, iyi son

He said: “I’m just curious, is this for real or just an act? Dedi ki: “Sadece merak ediyorum, bu gerçek mi yoksa sadece bir rol mü?
Can’t tell if you love me or hate me, never met anyone like this before Beni seviyor musun yoksa benden nefret mi ediyorsun anlayamıyorum, daha önce hiç böyle biriyle tanışmamıştım.
Drive me so so so crazy, did you know you have that effect?” Beni deli ediyorsun, böyle bir etkiye sahip olduğunu biliyor muydun?”
I said “let me check”, yeah “Bir bakayım” dedim, evet.

I would want myself Kendimi isterdim
Baby, please believe me Bebeğim, lütfen inan bana
I’ll put you through hell Seni cehenneme atarım
Just to know me, yeah-yeah Seni tanımak için, evet-evet
So sure of yourself Kendinden çok eminsin
Baby, don’t get greedy Bebeğim, açgözlü olma
That shit won’t end well Bu iş iyi bitmez
End well İyi bitirin

(I would want myself) (Kendim isterdim)
(I would want myself) (Kendim isterdim)
I would want myself Kendimi isterdim
(I would want myself) (Kendim isterdim)
(I would want myself) (Kendim isterdim)

Tate McRae’in “Greedy” adlı şarkısı, bir ilişki veya flörtün karmaşıklığını ve karşılıklı çekim ile istek arasındaki dinamikleri anlatan bir şarkıdır. Şarkının ana teması, biriyle ilişki kurmaya çalışırken yaşanan karmaşık duygular, çekimler ve güvensizliklerdir.

Şarkının sözleri, biriyle yakınlaşmaya çalışan bir kişinin duygu karmaşasını ve karşılıklı ilgiyi anlatır. İlk bölümde, bu kişi, karşısındaki kişinin davranışlarını anlamakta güçlük çektiğini ve onun hakkında pek bir şey bilmediğini ifade eder. Ancak, hala ilgisini çeken bir bağlantı hisseder.

Şarkının devamında, her iki taraf da birbirlerine olan çekimlerini ve ilgilerini dile getirir, ancak aynı zamanda güvensizlikler ve karmaşık duygular da vardır. İlişkinin nereye gideceği konusunda belirsizlik ve belirli bir dozda isteklilik hissi ifade edilir.

Sonunda, şarkının mesajı, ilişkilerin karmaşıklığını ve karşılıklı anlayışın ne kadar önemli olduğunu vurgular. İki kişi arasında bir bağlantı kurmak ve birbirlerini gerçekten anlamak, bazen zorlu bir süreç olabilir. Bu şarkı, bu duygusal karmaşıklığı ve çekimi ifade etmek için kullanılan bir müzik parçasıdır.