Mitski My Love Mine All Mine Türkçe Çevirisi

Moon, a hole of light Ay, bir ışık deliği
Through the big tent up high Büyük çadırın yükseğinden
Here before and after me Burada benden önce ve sonra
Shinin’ down on me Üzerimde parlıyor
Moon, tell me if I could Ay, bana söyle, eğer mümkünse
Send my heart up to you? Kalbimi sana yollayabilir miyim?
So when I die, as I must Yani öldüğümde, ki ölmeliyim
Could it shine down here with you? Burada seninle parlayabilir mi?

Cause my love is mine, all mine Çünkü aşkım benim, tamamen benim
I love, mine, mine, mine Seviyorum, benim, benim, benim
Nothing in the world is mine Dünyadaki hiçbir şey benim değil
But my love, mine, all mine, all mine Ama aşkım, benim, hepsi benim, hepsi benim

My baby here on earth Dünyadaki bebeğim
Showed me what my heart was worth Kalbimin ne kadar değerli olduğunu gösterdi
So when my turn comes Yani benim sıram geldiğinde
Could you shine it down here for her? Onun için burada parlatabilir misin?

Cause my love is mine, all mine Çünkü aşkım benim, tamamen benim
Mine, mine, mine, mine Benim, benim, benim, benim
Nothing in the world is mine Dünyadaki hiçbir şey benim değil
But my love, mine, all mine Ama aşkım, benim, hepsi benim
Nothing in the world is mine for free Dünyadaki hiçbir şey bedavaya benim değildir.
But my love, mine, all mine, all mine Ama aşkım, benim, hepsi benim, hepsi benim


Mitski’nin “My Love Mine All Mine” adlı şarkısı, aşkın, yaşayanlarla ölmüşler arasındaki bağlantının ve sahiplik kavramının içten ve iç gözlemci bir keşfi gibi görünüyor. İşte şarkının sözlerine dayalı olarak anlamına dair bir yorum:

Ayın Bir Sembol Olarak Kullanılması: Şarkıda ay, ışık ve yol gösterici bir kaynak olarak merkezi bir semboldür. Bu, öte yaşamı veya ayrılmış ruhların gidebileceği bir yerin bir metaforu olarak hizmet eder. Konuşmacı ayı, onunla bir bağlantı veya iletişim kurma isteği içinde anıyor.

Aşkı Ay’a Gönderme: Konuşmacı, aşkını veya kalbini ay’a gönderme arzusunu dile getiriyor. Bu eylem, ölmüş bir sevilenle bağlantı kurma özlemi olarak sembolize edilebilir. Ay, aşkın ve anmanın ifadesi için bir araç haline gelir.

Yeryüzündeki Birine Duyulan Aşk: Sözler ayrıca konuşmacının hala yaşayan birine duyduğu aşkı da işaret eder, ona “yeryüzündeki bebeğim” olarak atıfta bulunur. Bu aşk, konuşmacıya bir amaç ve değer duygusu vermiştir.

Sahiplik ve Mülkiyet: “My love is mine, all mine” ve “Nothing in the world belongs to me but my love” gibi tekrarlanan nakaratlar, bir sahiplenme duygusu ve aşkın derinlemesine kişisel ve kıymetli bir deneyim olduğu fikrini iletiyor. Bu, dünya birçok şey sunsa da, aşkın benzersiz şekilde kendi olan bir şey olduğunu öneriyor.

Yaşayanlarla Ayrılanları Bağlama: Şarkı, ölen biri için duyulan aşkı, hala yaşayan biri için duyulan aşkla birleştirmenin fikrini keşfetmeye benziyor. Konuşmacı, aşkının her iki dünyada da parlayabileceğini umuyor, yaşam ile ölüm arasındaki farkı köprülemeyi amaçlıyor.

Genel olarak, “My Love Mine All Mine,” aşkın doğasını, yaşayanlarla ayrılanlar arasındaki kalıcı bağlantıyı ve aşkın birinin hayatındaki kişisel anlamını düşündürücü bir şekilde yansıtıyor. Bu, aşkın ölümlülük karşısında bile değerli ve benzersiz bir sahiplik olduğu fikrini vurguluyor.