“Getaway Car”
‘Kaçış Arabası’

(No, nothing good starts in a getaway car)
(Hayır, kaçış arabasının içinde iyi olan hiçbir şey yoktur)

He was the best of times, the worst of crimes
O zamanın en iyisiydi, hataların en kötüsü
I struck a match and blew your mind
Bir maça girdin ve aklını uçurdum
But I didn’t mean it
Fakat bunu kastetmedim
And you didn’t see it
Ve bunu görmedin
The ties were black, the lies were white
Bağlar siyah, yalanlar beyazdı
The shades of grey in candlelight
Mum ışığının gölgesi gri
I wanted to leave him
Ondan ayrılmak istedim
I needed a reason
Bir nedene ihtiyacım vardı

X marks the spot, where we fell apart
X işaretleri bizim nerede parçalandığımızı gösteriyor
He poisoned the well, I was lyin’ to myself
O kuyuyu zehirledi, ben kendime yalan söyledim
I knew it from the first old fashion, we were cursed
Bunu ilk eski modadan biliyordum, biz lanetlendik
We never had a shotgun shot in the dark
Karanlıkta silahı hiç ateşlemedik

You were drivin’ the getaway car
Sen kaçış arabasını sürüyordun
We were flyin’, but we’d never get far
Biz uçuyorduk fakat hiç uzaklaşmadık
Don’t pretend it’s such a mystery
Bunun bir gizem olduğunu düşünme
Think about the place where you first met me
Benimle tanıştığın ilk yeri düşün
We’re ridin’ in a getaway car
Biz kaçış arabasını sürüyorduk
There were sirens in the beat of your heart
Kalbindeki ritimde atan sirenler vardı
Shoulda know I’d be the first to leave
Ayrılacak kişinin ilk ben olduğumu bilmeliydim
Think about the place where you first met me
Benimle tanıştığın ilk yeri düşün
In a getaway car
Bir kaçış arabasında
No, we never get far
Hayır, hiç uzaklaşmadık
No, nothing good starts in a getaway car
Hayır, başlamak için hiçbir şey bir kaçış arabası kadar iyi olamaz

He was the great escape, the prison break
O harika bir kaçaktı, hapishane molasında
The light of freedom on my face
Yüzümde özgürlüğün aydınlığı
But you weren’t thinkin’
Fakat düşünmüyordun
And I was just drinkin’
Ve bense sadece içiyordum
While he was runnin’ after us, I was screamin’, “go, go, go!”
Bizden sonra kaçarken ben bağırıyordum, ‘koş, koş, koş!’
But with three of us, honey, it’s a side show
Ama üçümüz için, tatlım, bu bir yan gösteri
And a circus ain’t a love story
Ve sirk bir aşk hikayesi değildir
And now we’re both sorry (we’re both sorry)
Ve şimdi ikimizde üzgünüz (İkimizde üzgünüz)

X marks the spot, where we fell apart
X işaretleri bizim nerede parçalandığımızı gösteriyor
He poisoned the well, every man for himself
Kuyuyu zehirledi, her adamın kendisi için yapacağı şekilde
I knew it from the first old fashion, we were cursed
Bunu ilk eski modadan biliyordum, biz lanetlendik
It hit you like a shotgun shot in the heart
Bu seni vurdu tıpkı bir silahın seni kalbinden vurması gibi

You were drivin’ the getaway car
Sen kaçış arabasını sürüyordun
We were flyin’, but we’d never get far
Biz uçuyorduk fakat hiç uzaklaşmadık
Don’t pretend it’s such a mystery
Bunun bir gizem olduğunu düşünme
Think about the place where you first met me
Benimle tanıştığın ilk yeri düşün
We’re ridin’ in a getaway car
Biz kaçış arabasını sürüyorduk
There were sirens in the beat of your heart
Kalbindeki ritimde atan sirenler vardı
Shoulda know I’d be the first to leave
Ayrılacak kişinin ilk ben olduğumu bilmeliydim
Think about the place where you first met me
Benimle tanıştığın ilk yeri düşün
In a getaway car
Bir kaçış arabasında
No, we never get far
Hayır, hiç uzaklaşmadık
No, nothing good starts in a getaway car
Hayır, başlamak için hiçbir şey bir kaçış arabası kadar iyi olamaz

We were jet-set, Bonnie and Clyde
Biz jet-set’tik*, Bonnie ve Clyde*
Until I switch to the other side
Ta ki diğer tarafa geçene kadar
To the other side
Diğer tarafa
It’s no surprise I turned you in
Sana tekrar dönmem şaşırtıcı değildi
‘Cause us traitors never win
Çünkü biz hainler asla kazanamaz
I’m in a getaway car
Kaçış arabasının içindeyim
I left you in a motel bar
Seni motel barında bırakıyorum
Put the money in the bag and I stole the keys
Parayı çantanın içine koyuyorum ve anahtarları çalıyorum
That was the last time you ever saw me
Bu senin beni son gördüğün zamandı

Drivin’ the getaway car
Kaçış arabasını sürüyordum
We were flyin’, but we never get far (don’t pretend)
Biz uçuyorduk, ama hiç uzaklaşmadık (öyle düşünme)
Don’t pretend it’s such a mystery
Bunun bir gizem olduğunu varsayma
Think about the place where you first met me
Tanıştığımız ilk yeri düşün
We’re ridin’ in a getaway car
Kaçış arabasını sürüyorduk
There were sirens in the beat of your heart
Kalbindeki ritimlerde atan sirenler vardı
Shoulda know I’d be the first to leave
İlk ayrılacak kişinin ben olduğumu bilmem gerekirdi
Think about the place where you first met me
Tanıştığımız ilk yeri düşün
In a getaway car
Bir kaçış arabasında
No, we never get far
Hayır, hiç uzaklaşmadık
No, nothing could stops in a getaway car
Hayır, hiçbir şey kaçış arabasını durduramazdı

I was flyin’ in a getaway car
Uçuyordum, kaçış arabasında
I was cryin’ in a getaway car
Ağlıyordum, kaçış arabasında
I was dyin’ in a getaway car
Ölüyordum, kaçış arabasında
Said goodbye in a getaway car
Hoşçakal diyordum, kaçış arabasında
I was flyin’ in a getaway car
Uçuyordum, kaçış arabasında
I was cryin’ in a getaway car
Ağlıyordum, kaçış arabasında
I was dyin’ in a getaway car
Ölüyordum, kaçış arabasında
Said goodbye in a getaway car
Hoşçakal diyordum, kaçış arabasında

*Jet-Set~Polonyalı müzik grubu.

*Bonnie ve Clyde~Ünlü Amerikalı kanun kaçakları, The Barrow Gang’in ünlü elemanları. 1930’lu yıllarda Amerika’da banka ve dükkânları soymuşlardır.

Gecikme için özür dilerim.