Once upon a time, the planets and the fates
And all the stars aligned
You and I ended up in the same room
At the same time

Bir zamanlar gezegenler ve kaderler
Ve bütün yıldızlar hizalanmış
Sen ve ben aynı odaya düştük
Aynı anda

And the touch of a hand lit the fuse
Of a chain reaction of countermoves
To assess the equation of you
Checkmate, I couldn’t lose

Ve elinin bir dokunuşu karşı hamlenin zincirleme reaksiyonunun fitilini ateşledi
Senin denklemini hesaplamak için
Şah-mat, kaybedemezdim

What if I told you none of it was accidental
And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me?
I laid the groundwork and then, just like clockwork
The dominoes cascaded in a line

Eğer sana bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını söyleseydim
Ve beni ilk gördüğün gece, beni hiçbir şey durduramazdı
Ön hazırlık yaptım ve sonra tıpkı bir saat mekanizması gibi
Domino taşları art arda dizildi

What if I told you I’m a mastermind?
And now you’re mine
It was all by design
‘Cause I’m a mastermind

Eğer sana planlayanın ben olduğumu söyleseydim
Ve şimdi benimsin
Hepsi tasarlanmıştı
Çünkü planlayan benim

You see, all the wisest women
Had to do it this way
‘Cause we were born to be the pawn
In every lover’s game

Görüyorsun, bütün en zeki kadınlar
Bunu bu şekilde yapmak zorundaydı
Çünkü bütün sevgililerin oyununda
piyon olmak için doğduk

If you fail to plan, you plan to fail
Strategy sets the scene for the tale
I’m the wind in our free-flowing sails
And the liquor in our cocktails

Eğer planlamakta başarısız olursan başarısızlığı planlamış olursun
Strateji, hikayenin sahnesini kurar
Ben kendi kendine akan yelkenlilerimizdeki rüzgarım
Ve kokteyllerimizdeki likörüm

What if I told you none of it was accidental
And the first night that you saw me, I knew I wanted your body?
I laid the groundwork and then, just like clockwork
The dominoes cascaded in a line

Eğer sana bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını söyleseydim
Ve beni gördüğün ilk gece, biliyordum senin vücudunu istedim
Ön hazırlık yaptım ve tıpkı bir saat mekanizması gibi
Domino taşları art arda dizildi

What if I told you I’m a mastermind?
And now you’re mine
It was all by design
‘Cause I’m a mastermind

Eğer sana planlayanın ben olduğumu söyleseydim
Ve şimdi benimsin
Hepsi tasarlanmıştı
Çünkü planlayan benim

No one wanted to play with me as a little kid
So I’ve been scheming like a criminal ever since
To make them love me and make it seem effortless
This this the first time I’ve felt the need to confess
And I swear
I’m only cryptic and Machiavellian ’cause I care

Hiç kimse küçük bir çocukken benimle oynamak istemedi
Bu yüzden o zamandan beri bir suçlu gibi plan yapıyorum
Beni sevmelerini sağlamak ve bunu çok kolaymış gibi göstermek için
İlk defa itiraf etme ihtiyacı hissediyorum
Ve yemin ederim
Gizemli ve entrikacı olmamın sebebi umursuyor olmam

So I told you none of it was accidental
And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me
I laid the groundwork and then saw a wide smirk
On your face, you knew the entire time

Bu yüzden sana hiçbirinin tesadüf olmadığını söyledim
Ve beni gördüğün ilk gece, beni hiçbir şey durduramazdı
Ön hazırlık yaptım ve kocaman bir gülümseme gördüm
Yüzünde, en baştan beri biliyordun

You knew that I’m a mastermind
And now you’re mine
Yeah, all you did was smile
‘Cause I’m a mastermind

Planlayanın ben olduğumu biliyorsun
Ve şimdi benimsin
Evet, tek yaptığın gülümsemekti
Çünkü ben planlayanım