taylor swift – sweet nothing türkçe çeviri

I spy with my little tired eye
Tiny as a firefly
A pebble that we picked up last July
Down deep inside your pocket
We almost forgot it
Does it ever miss Wicklow sometimes?
Ooh, ooh

Küçük yorgun gözümle casusluk yapıyorum
Ateş böceği kadar küçük
Geçen Temmuz topladığımız bir çakıl taşı
Cebinin derinliklerinde
Neredeyse unuttuk
Bazen Wicklow’u özlüyor mu?

They said the end is comin’
Everyone’s up to somethin’
I find myself runnin’ home to your sweet nothings
Outside, they’re push and shovin’
You’re in the kitchen hummin’
All that you ever wanted from me was sweet nothin’

Sonun geldiğini söylediler
Herkes bir şeylerin peşinde
Kendimi senin tatlı sözlerine koşarken buluyorum
Dışarıda, itip kakıyorlar
Sen mutfakta mırıldanıyorsun
Benden istediğin her şey tatlı bir hiçti

On the way home
I wrote a poem
You say, “What a mind”
This happens all the time

Ev yolunda
Bir şiir yazdım
“Zehir gibi bir akıl” diyorsun
Bu her zaman olur

‘Causе they said the end is comin’
Evеryone’s up to somethin’
I find myself runnin’ home to your sweet nothings
Outside, they’re push and shovin’
You’re in the kitchen hummin’
All that you ever wanted from me was nothin’

Sonun geldiğini söylediler
Herkes bir şeylerin peşinde
Kendimi senin tatlı sözlerine koşarken buluyorum
Dışarıda, itip kakıyorlar
Sen mutfakta mırıldanıyorsun
Benden istediğin her şey tatlı bir hiçti

Industry disruptors and soul deconstructors
And smooth-talking hucksters out glad-handing each other
And the voices that implore, “You should be doing more”
To you, I can admit that I’m just too soft for all of it
Ooh

Endüstri bozucular ve ruh yapıcılar
Ve düzgün konuşan serseriler mutlu bir şekilde dışarı çıkıyorlar
Ve “Daha fazlasını yapmalısın” diye yalvaran sesler
Sana göre, hepsi için fazla yumuşak olduğumu kabul edebilirim

They said the end is comin’
Everyone’s up to somethin’
I find myself runnin’ home to your sweet nothings
Outside, they’re push and shovin’
You’re in the kitchen hummin’
All that you ever wanted from me was sweet nothin’
They said the end is comin’ (They said the end is comin’)
Everyone’s up to somethin’ (Everyone’s up to somethin’)
I find myself runnin’ home to your sweet nothings
Outside, they’re push and shovin’ (Outside, they’re push and shovin’)
You’re in the kitchen hummin’ (You’re in the kitchen hummin’)
All that you ever wanted from me was sweet nothin’

Sonun geldiğini söylediler
Herkes bir şeylerin peşinde
Kendimi senin tatlı sözlerine koşarken buluyorum
Dışarıda, itip kakıyorlar
Sen mutfakta mırıldanıyorsun
Benden istediğin her şey tatlı bir hiçti
Sonun geldiğini söylediler
Herkes bir şeylerin peşinde
Kendimi senin tatlı sözlerine koşarken buluyorum
Dışarıda, itip kakıyorlar
Sen mutfakta mırıldanıyorsun
Benden istediğin her şey tatlı bir hiçti