taylor swift bigger than the whole sky türkçe çeviri

No words appear before me in the aftermath
Salt streams out my eyes and into my ears
Every single thing I touch becomes sick with sadness
‘Cause it’s all over now, all out to sea

Akabinde önümde hiçbir kelime görünmüyor
Tuz gözlerimden ve kulaklarıma akıyor
Dokunduğum her şey üzüntüden hasta oluyor
Çünkü artık her şey bitti, hepsi denize

Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I’ve got a lot to pine about
I’ve got a lot to live without
I’m never gonna meet
What could’ve been, would’ve been
What should’ve been you
What could’ve been, would’ve been you

Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
Bütün gökyüzünden daha büyüktün
Kısa bir zamandan daha fazlasıydın
Ve merak edecek çok şeyim var
Onsuz yaşayacak çok şeyim var
Asla görüşmeyeceğim
Ne olabilirdi, olurdu
Sen ne olmalıydın
Ne olabilirdi, sen olurdun

Did some bird flap its wings ovеr in Asia?
Did some force take you bеcause I didn’t pray?
Every single thing to come has turned into ashes
‘Cause it’s all over, it’s not meant to be
So I’ll say words I don’t believe

Asya’da bir kuş kanatlarını çırptı mı?
Dua etmedim diye bir güç mü seni aldı?
Gelecek olan her şey küle dönüştü
Çünkü her şey bitti, olması gerekmiyor
Bu yüzden inanmadığım sözler söyleyeceğim

Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I’ve got a lot to pine about
I’ve got a lot to live without
I’m never gonna meet
What could’ve been, would’ve been
What should’ve been you

Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
Bütün gökyüzünden daha büyüktün
Kısa bir zamandan daha fazlasıydın
Ve merak edecek çok şeyim var
Onsuz yaşayacak çok şeyim var
Asla görüşmeyeceğim
Ne olabilirdi, olurdu
Sen ne olmalıydın
Ne olabilirdi, sen olurdun

What could’ve been, would’ve been you
What could’ve been, would’ve been
What should’ve been you
What could’ve been, would’ve been you
(What could’ve been, would’ve been you)

Ne olabilirdi, sen olurdun
Ne olabilirdi, olurdu
Sen olmalıydın
Ne olabilirdi, sen olurdun
(Ne olabilirdi, sen olurdun)

Goodbye, goodbye, goodbye
You were bigger than the whole sky
You were more than just a short time
And I’ve got a lot to pine about
I’ve got a lot to live without
I’m never gonna meet
What could’ve been, would’ve been
What should’ve been you

Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
Bütün gökyüzünden daha büyüktün
Kısa bir zamandan daha fazlasıydın
Ve merak edecek çok şeyim var
Onsuz yaşayacak çok şeyim var
Asla görüşmeyeceğim
Ne olabilirdi, olurdu
Sen ne olmalıydın
Ne olabilirdi, sen olurdun