People killin’ people dyinChildren hurtin’, I hear them cryin Can you practice what you preachin’?
Would you turn the other cheek again?
Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin’ on
Can we all just get along?
Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
Cause people got me, got me questioning
(Where’s the love)

İnsanlar öldürüyor, insanlar ölüyor
Çocukların canı yanıyor, ağlamalarını duyuyorum
Vaat ettiklerinizi yapabilir misiniz?
Ya da yine yüzünüzü mü çevireceksiniz?
Anne, anne, anne, söyle bize, neler oluyor?
Hep beraber geçinebilecek miyiz?
Baba, baba, baba, yardım et bize
Bir kılavuz gönder bize yukarıdan
Çünkü bazı insanlar, bazı insanlar beni sorgulatıyor
(Sevgi nerede?)

Yo, what’s going on with the world, momma?
(Where’s the love)
Yo, people living like they ain’t got no mommas
(Where’s the love)
I think they all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama
(Where’s the love)
I think they don’t understand the concept or the meaning of karma
(Where’s the love)

Bu dünyaya neler oluyor, anne?
(Sevgi nerede?)
İnsanlar bir anneye sahip değilmiş gibi yaşıyor
(Sevgi nerede?)
Bence onlar delirmiş dramdan ve travmadan etkilenerek, anne
(Sevgi nerede?)
Konsepti ya da karmanın anlamını anladıklarını sanmıyorum
(Sevgi nerede?)

Overseas, yeah, they trying to stop terrorism
(Where’s the love)
Over here on the streets, the police shoot
The people put the bullets in ’em
(Where’s the love)
But if you only got love for your own race
(Where’s the love)
Then you’re gonna leave space for others to discriminate
(Where’s the love)

Oralarda denizaşırısında, evet, terörü engellemeye çalışıyorlar
(Sevgi nerede?)
Burada sokaklarda, polis ateş ediyor
İnsanlar içine o kurşunu koyuyor
(Sevgi nerede?)
Sadece kendi ırkın için sevgi duyarsan
(Sevgi nerede?)
O zaman diğerleri için ayrımcılığa yer ayırırsın
(Sevgi nerede?)

And to discriminate only generates hate
And when you hate, then you’re bound to get irate
Madness is what you demonstrate
And that’s exactly how hate works and operates
Man, we gotta set it straight
Take control of your mind, just meditate
And let your soul just gravitate to the love
So the whole world celebrate it

Ve ayrımcılık sadece nefreti doğurur
Ve nefret ettiğinde, o zaman sinirlenmeye mahkumsun
Delilik senin sergilediğindir
Ve bu tam olarak da nefretin nasıl çalıştığı ve işlediğidir
Adamım, bunu düzeltmeliyiz
Aklına hakim ol, sadece düşün
Ve bırak ruhun sadece sevgiye ulaşsın
Ve tüm dünya bunu kutlayacak

People killin’ people dyinChildren hurtin’, I hear them cryinCan you practice what you preachin’?
Would you turn the other cheek again?
Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin’ on
Can we all just get along?
Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
Cause people got me, got me questioning
(Where’s the love)

İnsanlar öldürüyor, insanlar ölüyor
Çocukların canı yanıyor, ağlamalarını duyuyorum
Vaat ettiklerinizi yapabilir misiniz?
Ya da yine yüzünüzü mü çevireceksiniz?
Anne, anne, anne, söyle bize, neler oluyor?
Hep beraber geçinebilecek miyiz?
Baba, baba, baba, yardım et bize
Bir kılavuz gönder bize yukarıdan
Çünkü bazı insanlar, bazı insanlar beni sorgulatıyor
(Sevgi nerede?)

It just ain’t the same, always in change
(Where’s the love)
New days are strange, is the world insane?
(Where’s the love)
Nation droppin’ bombs killing our little ones
(Where’s the love)
Ongoing suffering as the youth die young
(Where’s the love)

Bu aynı değil, hep değişim içinde
(Sevgi nerede?)
Geçen günler garip, dünya delirdi mi?
(Sevgi nerede?)
Milletler bomba bırakıyor küçük olanlarımızı öldürüyorlar
(Sevgi nerede?)
Acı devam ediyor gençlik genç ölürken
(Sevgi nerede?)

Where’s the love when a child gets murdered
Or a cop gets knocked down
Black lives, not now, everybody matter to me
All races, y’all don’t like what I’m sayin’? Haterade, tall cases
Everybody hate somebody, guess we all racist
Black Eyed Peas do a song about love and y’all hate this
All these protest with different colored faces
We was all born with a heart, why we gotta chase it?
And every time I look around

Sevgi nerede çocuklar katledilirken?
Ya da bir cop yere devirirken birini
Siyahîlerin hayatı, şimdi değil, benim için herkes önemli
Tüm ırklar, sizler dediğimi beğenmediniz mi? Nefretçiler, dava uzun
Herkes birinden nefret eder, sanırım hepimiz ırkçıyız
Black Eyed Peas sevgi hakkında bu şarkıyı yaptı ve siz bu şarkıdan nefret ettiniz
Farklı renklerden yüzlerle oluşan tüm bu protestolar
Hepimiz bir kalple doğduk, neden kalbin peşindeyiz peki?
Her etrafa bakındığımda

Every time I look up, every time I look down
No one’s on a common ground
(Where’s the love)
And if you never speak truth, then you never know how love sounds
(Where’s the love)
And if you never know love, then you never know God, wow
(Where’s the love)
Where’s the love y’all? I don’t, I don’t know
Where’s the truth y’all? I don’t know

Her etrafa bakındığımda, her aşağıya baktığımda
Kimse ortak bir yerde değil
(Sevgi nerede?)
Ve eğer asla doğruları konuşmazsan, o zaman asla sevginin sesini duyamazsın
(Sevgi nerede?)
Ve eğer asla aşkı tanımazsan, o zaman asla Tanrıyı tanıyamazsın
(Sevgi nerede?)
Bütün sevginiz nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum
Bütün sevginiz nerede? Bilmiyorum

People killin’ people dyin Children hurtin’, I hear them cryin Can you practice what you preach?
Would you turn the other cheek?
Father, Father, Father, help us
Send some guidance from above
Cause people got me, got me questioning
(Where’s the love)

İnsanlar öldürüyor, insanlar ölüyor
Çocukların canı yanıyor, ağlamalarını duyuyorum
Vaat ettiklerinizi yapabilir misiniz?
Ya da yüzünüzü mü çevireceksiniz?
Baba, baba, baba, yardım et bize
Bir kılavuz gönder bize yukarıdan
Çünkü bazı insanlar, bazı insanlar beni sorgulatıyor
(Sevgi nerede?)

Love is the key
(Where’s the love)
Love is the answer
(Where’s the love)
Love is the solution
(Where’s the love)
They don’t want us to love
(Where’s the love)
Love is powerful
(Where’s the love)

Sevgi anahtar
(Sevgi nerede?)
Sevgi cevap
(Sevgi nerede?)
Sevgi çözüm
(Sevgi nerede?)
Onlar bizi sevmek istemiyor
(Sevgi nerede?)
Sevgi güçlüdür
(Sevgi nerede?)

My mama asked me why I never vote never vote
Cause police men want me dead and gone dead and gone
That election looking like a joke such a joke
And the weed man still sellin’ dope
Somebody gotta give these niggas hope give us hope
All he ever wanted was a smoke oh my gosh
Said he can’t breathe with his hands in the air Layin’ on the ground died from a choke

Annem sordu neden hiç oy vermediğimi oy vermediğimi
Çünkü polis beni ölü istedi ve öldü gitti ve gitti
Ve seçimler şaka gibi duruyor büyük bir şaka gibi
Ve ot adam hala uyuşturucu satıyor
Birisi şu zencilere umut versin, bize umut verin
Tek istediği bir sigaraydı aman tanrım
Elleri havadayken nefes alamayacağını söyledi
Yerde uzanırken boğulmaktan öldü

I feel the weight of the world on my shoulders
As I’m gettin’ older y’all people gets colder
Most of us only care about money makinSelfishness got us followin’ the wrong direction
Wrong information was shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids wanna act like what they see in the cinemas
What happened to the love and the values of humanity?
(Where’s the love)
What happened to the love and the fairness and equality?
(Where’s the love)
Instead of spreading love we’re spreading animosity
(Where’s the love)
Lack of understanding leading us away from unity
(Where’s the love)

Dünyanın yükünü omuzlarımda hissediyorum
Ben yaşlanırken insanlar soğuyor
Birçoğumuz sadece para kazanmayı umursuyor
Bencillik bizi yanlış yönleri takip etmemize yol açtı
Sosyal medya tarafından yanlış bilgiler gösterildi
Ana kriter negatif imajlar
Bakterilerden daha hızlı bulaşıyor gençliğe
Çocuklar sinemadaki gördükleri gibi davranmak istiyorlar
Sevgiye ve insanlık değerlerine ne oldu?
(Sevgi nerede?)
Sevgi, adalet ve eşitliğe ne oldu?
(Sevgi nerede?)
Sevgi yaymak yerine nefret yayıyoruz
(Sevgi nerede?)
Anlama kıtlığı bizi bütünlüğümüzden uzaklaştırıyor
(Sevgi nerede?)