the cramps – goo goo muck türkçe çeviri

When the sun goes down, and the moon comes up
I turn into a teenage goo goo muck
Yeah, I cruise through the city and I roam the street
Looking for something that is nice to eat
You better duck
When I show up…
The goo goo muck.

Güneş battığında ve ay çıktığında
Genç bir vampire dönüşüyorum
Evet, şehrin içinden geçiyorum ve caddede dolaşıyorum
Yemek için güzel bir şey arıyorum
Eğilsen iyi olur
Ortaya çıktığımda…
Goo goo muck.

I’m the night headhunter looking for some head
With a way out body underneath that head
Well I’ll get you baby with a little luck
‘Cuz I’m teenage tiger and a goo goo muck
You better duck
When I show up…
The goo goo muck

Ben biraz kafa arayan gece kelle avcısıyım
O başın altında bir çıkış yolu ile
Pekala, seni biraz şansla yakalayacağım bebeğim
Çünkü ben genç bir kaplan ve vampirim
Eğilsen iyi olur
Ortaya çıktığımda…
Vampir olarak

Yeah, the city is a jungle and I’m a beast
I’m a teenage tiger looking for a feast
I want the most but I’ll take the least
‘Cuz I’m a goo goo muck tiger and a teenage beast, yeahe
You’d better duck, you motherfuck!

Evet, şehir bir orman ve ben bir canavarım
Ben bir ziyafet arayan genç bir kaplanım
En fazlasını istiyorum ama en azını alacağım
Çünkü ben goo goo muck kaplanıyım ve genç bir canavarım, evet…
Eğilsen iyi olur, seni o*ospu çocuğu!