the weeknd – nothing is lost give me strenght türkçe çeviri

I thought I could protect you
From paying for my sins
And I been walking this earth
Long enough that death’s a gift (Oh, girl)

Seni koruyabileceğimi düşündüm
Günahlarımın bedelini ödemekten
Ve bu dünyada yürüyordum
Ölüm bir hediye olacağı noktaya gelene kadar (Oh, kızım)

Been living this life so patient
Until I see you again, it’s war we’re facin’
I know that if I die, my only choice is still defending
No matter what they say
My love for you is greater than their powers
And their armies from above

Bu hayatı çok sabırlı yaşıyordum
Seni tekrar görene kadar, karşı karşıya olduğumuz savaş
Biliyorum ki ölürsem tek seçeneğim hala savunmak olacak
Me derlerse desinler
Sana olan aşkım onların güçlerinden daha büyük
Ve yukarıdaki ordularından

You give me strength
I’m with you either way
If I die, if I stay
Give me strength
I’m with you either way
Nothing’s lost, no more pain
Just give me strength

Bana güç veriyorsun
Her iki şekilde de seninleyim
Ölürsem de, kalırsam da
Bana güç ver
Her iki şekilde de seninleyim
Hiçbir şey kaybolmadı, artık acı yok
Sadece bana güç ver

The scars and the wounds
I wear them proud like tattoos
Rеminds me that I lost you
Reminds me that I’ll

İzler ve yaralar
Onları dövmeler gibi gururla giyiyorum
Bana seni kaybettiğimi hatırlatıyor
Bana hatırlatıyor ki

Bе living this life so patient
Until I see you again, it’s war we’re facing
I know that if I die, my only choice is still defending
No matter what they say
My love for you is greater than their powers
And their armies from above

Bu hayatı çok sabırlı yaşayacağım
Seni tekrar görene kadar, karşı karşıya olduğumuz savaş
Biliyorum ki ölürsem tek seçeneğim hala savunmak olacak
Me derlerse desinler
Sana olan aşkım onların güçlerinden daha büyük
Ve yukarıdaki ordularından

You give me strength
I’m with you either way
If I die, if I stay
Give me strength
I’m with you either way
Nothing’s lost, no more pain
Just give me strength

Bana güç veriyorsun
Her iki şekilde de seninleyim
Ölürsem de, kalırsam da
Bana güç ver
Her iki şekilde de seninleyim
Hiçbir şey kaybolmadı, artık acı yok
Sadece bana güç ver