The cranberries -Zombie (Türkçe Çeviri)

Another head hangs lowly
Başka bir kafa asılı duruyor
Child is slowly taken
Çocuk yavaş yavaş alınıyor
And the violence, caused such silence
Ve şiddet, böyle sessizliği doğurdu
Who are we mistaken?
Kimde hatalıydık

But you see, it’s not me
Ama görüyordun,bu ben değilim
It’s not my family
ailemde değil
In your head, in your head, they are fighting
Kafanın içinde ,Kafanın içinde,Onlar savaşıyorlar
With their tanks, and their bombs
Tanklarıyla,ve bombalarıyla

And their bombs, and their guns
Ve onların bombaları,ve silahları
In your head, in your head they are crying
Kafanın içinde,Kafanın içinde,Ağlıyorlar

In your head, in your head
Kafanın içinde,Kafanın içinde
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
Zombi,zombi,zombi,i,i
What’s in your head, in your head
Kafanın içindeki ne,kafanın içindeki
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh
zombi ,zombi,zombi

Du, du, du, du
Du, du, du, du
Du, du, du, du
Du, du, du, du

Another mother’s breaking
Başka bir anne parçalanıyor
Heart is taking over
Vicdan devralıyor
When the violence causes silence
Şiddet sesizliğe sebep olduğunda
We must be mistaken
Hata yapmış olmalıyız

It’s the same old theme
Aynı eski konu
Since nineteen-sixteen
1916’dan beri
In your head, in your head, they’re still fighting
Kafanın içinde ,kafanın içinde ,Hala kavga ediyorlar
With their tanks, and their bombs
Tankları ve bombalarıyla
And their bombs, and their guns
Ve tanklarıyla,ve bombalarıyla
In your head, in your head, they are dying
Kafanın içnde,kafanın içinde ,onlar ölüyorlar

In your head, in your head
kafanın içinde,kafanın içinde
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
zombi,zombi,zombi
What’s in your head, in your head
ne var kafanın içinde,kafanın içinde
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
zombi,zombi,zomb,,, i,i