Another One Of Me (feat. The Weeknd, 21 Savage and French Montana) Türkçe Çevirisi

Don’t waste your tears on me (Talk to them) Gözyaşlarınızı benim için harcamayın (Onlarla konuşun)
I’ma tell you if they worth the fight Savaşmaya değip değmeyeceklerini söyleyeceğim.
I’ma hurt you if you let me (I like this right here) İzin verirsen canını yakarım (Burası hoşuma gitti)
I can only love you for the night Seni sadece gece için sevebilirim
I can love you for the night, baby Seni gece boyunca sevebilirim, bebeğim
Baby, I could play your role-play (Come on) Bebeğim, senin rolünü oynayabilirim (Hadi)
I can tell that you’re the only one Tek kişinin sen olduğunu söyleyebilirim.
And I promise that you feel pain Ve söz veriyorum acıyı hissediyorsun
You ain’t gonna get pain from no one else, yeah Başka kimseden acı çekmeyeceksin, evet
Get it from no one else Başka kimseden almayın

Ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah
Another one of me won’t come around again Benden bir tane daha gelmeyecek
Another one of me won’t come around again Benden bir tane daha gelmeyecek
Said, ah-ah-ah-ah-ah, ooh-hoo Dedi, ah-ah-ah-ah, ooh-hoo
Another one of me won’t come around again Benden bir tane daha gelmeyecek
Another one of me won’t come around again (Montana) Benden bir tane daha gelmeyecek (Montana)

Broke boy flooding the streets, feeding the fam (Woo) Parasız çocuk sokakları dolduruyor, ailesini besliyor (Woo)
Speed in the Lamb’, pray to the east, feeding the sand (Ayy) Kuzu’da hızlan, doğuya doğru dua et, kumu besle (Ayy)
Make your mouth peak, sold beats like Delareese Ağzınızı açık bırakır, Delareese gibi satılır
Puttin’ squares in the garden, holdin’ court in the streets (Ah) Bahçede meydanlar, sokaklarda mahkemeler (Ah)
I got to go to heaven, I had a hell of a life Cennete gitmem gerekiyordu, cehennem gibi bir hayatım vardı
Fightin’ my bitch, married the game, made it my wife (Haan) Kaltağımla savaşıyorum, oyunla evlendim, onu karım yaptım (Haan)
Abu Dhabi, Vecerans and Bugattis Abu Dhabi, Veceranlar ve Bugattiler
Chopper under the dash, blend with the Emirates (Bah, bah, bah, bah) Gösterge panelinin altındaki helikopter, Emirates ile karışır (Bah, bah, bah, bah)
Rain in LA, no more parties Los Angeles’ta yağmur yağıyor, artık parti yok
Too $hort from the Bay, got the E and the .40 Körfezden çok kısa, E ve .40 var.
There’s a cause and effect to every action Her eylemin bir nedeni ve sonucu vardır.
Hold you down, never slip up, like Derif Jackson (Woo) Seni tutar, asla kaymaz, Derif Jackson gibi (Woo)
If you can stand the rain, I’ll get you the new addition Eğer yağmura dayanabilirsen, sana yeni eklentiyi getireceğim
Shawty want to eat, but wasn’t with me in the kitchen (Wasn’t with me in the kitchen) Shawty yemek istiyordu ama mutfakta benimle değildi (Mutfakta benimle değildi)
Gotta sign an NDA to get next to me (Uh) Yanıma gelmek için gizlilik sözleşmesi imzalamanız gerekiyor (Uh)
I can turn a whole brick into a NFT (Woo) Bütün bir tuğlayı bir NFT’ye dönüştürebilirim (Woo)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah
Another one of me won’t be coming back Benden bir tane daha geri gelmeyecek
Another one of me won’t come around again Benden bir tane daha gelmeyecek

One night stand ’cause I’m toxic (21) Tek gecelik ilişki çünkü ben zehirliyim (21)
We don’t go on dates, I’m tryna duck the paparazzi (Facts) Randevulara gitmiyoruz, paparazzilerden kaçmaya çalışıyorum (Gerçekler)
Pullin’ out and putting it on a face like it’s a bachi (Ha) Çekip çıkarıyor ve bir bachi gibi yüzüne koyuyor (Ha)

Bu şarkının sözleri, çeşitli temaları işleyen ve bir dizi duygu ve düşünceyi ifade eden bir rap şarkısının sözleridir. Sözlerin ana temaları şunlardır:

Bağlantı ve İlişkiler: Şarkının başında, bir ilişkideki karmaşıklık ve duygusal zorluklar dile getirilir. İki kişi arasındaki ilişkinin belirsizliği ve birbirlerine olan çekim, bu bölümün ana temasıdır.

Zenginlik ve Başarı: Şarkının ilerleyen bölümlerinde, sözler lüks ve başarıya vurgu yapar. Araba markaları, mücevherler ve maddi başarı sembolleri kullanılarak bu tema işlenir.

Kişisel Kimlik ve Benlik: Şarkının bazı bölümlerinde, kendi kimliği ve başarılarına olan güven ifade edilir. “Gotta sign an NDA to get next to me” gibi satırlar, sanatçının özgüvenini ve gücünü yansıtır.

Kadın İlişkileri: Şarkıda kadın ilişkileri ve kadınlarla olan deneyimlerden bahsedilir. İlişkilerin kısa süreli ve duygusal olarak karmaşık olduğu vurgulanır.

Benzersizlik ve Tekillik: Şarkının tekrarlanan bölümlerinde, “Another one of me won’t come around again” ifadesi, sanatçının kendini benzersiz ve özel hissetmesini yansıtır. Başka birinin onun gibi olmayacağını vurgular.

Bu şarkı, ilişkilerin karmaşıklığını, maddi başarıyı ve benlik saygısını işleyen bir dizi duygu ve düşünceyi içerir. Ayrıca, sanatçının özgünlüğüne ve kendine güvenine de odaklanır.