J Balvin, Usher & DJ Khaled Dientes Türkçe Çevirisi

[Intro: DJ Khaled & Usher]
Peace hood, latinos Barış olsun mahalle, Latinler
Let’s go Hadi gidelim
DJ Khaled (Yeah) DJ Khaled (Evet)
Mami got me like, “Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah” Mami beni böyle dedi: “Evet, evet, evet, evet, evet, evet”
We The Best (Yeah) We The Best (Evet)

[Verse 1: J Balvin]
The vibe is feeling, feeling His hissi hissediyor
And me watching you Ve seni izliyorum
My mind undressing you and seeing that you’re tearing it up, so Zihnim seni soyuyor ve senin onu parçaladığını görüyor.
I’m gonna take you on a trip, ticket to Spain or London, where are you hiding? Seni bir yolculuğa çıkaracağım, İspanya ya da Londra’ya bilet, nerede saklanıyorsun?
Pa’ que rеgrese sonrisa de porcе’, dale, sonríe, dale, dale, confíe Pa’ que rеgrese sonrisa de porcе’, dale, sonríe, dale, dale, confíe
The cold cora, the rubies, the VVS Soğuk cora, yakutlar, VVS

[Chorus]
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Show me teeth, teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)

[Verso 2: Usher & DJ Khaled]
I was flyin’ up high in the private in it, two pilots Özel uçakla yükseklerde uçuyordum, iki pilot
Balsamic all in it (Uh?), big salads (Yeah) İçinde balzamik (Aa?), büyük salatalar (Evet)
Wonderin’, when you score is when they all sit back (Huh?) Merak ediyorum, sayı yaptığında hepsi arkalarına yaslanıyorlar (Ha?)
I guess that’s when they all get it, head pivot Sanırım hepsi o zaman anlıyor, kafa pivotu
Biggest question, why she not back? (Why?) En büyük soru, neden geri dönmedi? (Neden?)
First thing we talkin’ ’bout when she get back (Yeah) Geri döndüğünde konuşacağımız ilk şey (Evet)
If she got a couple bad bitches in the room (Woo) Eğer odada birkaç kötü kaltak varsa (Woo)
And they askin’, “Where the heat at?” “Sıcaklar nerede?” diye soruyorlar.
I would rather not explain it to her Bunu ona açıklamamayı tercih ederim
I’m a nine times out of ten, my position is to go with my first Ben her on kişiden dokuzunda ilk söylediğimi yaparım
Never disposition, overreact Asla eğilim gösterme, aşırı tepki verme
Get ’em in position and give ’em feedback (Yeah) Onları pozisyona getirin ve geri bildirim verin (Evet)
But my honest is the honest truth to never, never be fair (Let’s go) Ama benim dürüst gerçeğim asla, asla adil olmamaktır (Hadi gidelim)

[Koro]
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Leggo) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Leggo)

[Verso 3: J Balvin]
Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Geride kalmıyorum, geride kalmıyorum
If you get freaky, let go, with me you go (Mm) Eğer çıldırırsan, bırak gitsin, benimle gidersin (Mm)
With me you go Benimle gel
We’re both on note, baby, no pasa ná’ (Mm) İkimiz de nottayız bebeğim, no pasa ná’ (Mm)
I’m not gonna be nothin’ wrong, nothin”s gonna be halfway today Yanlış bir şey yapmayacağım, bugün hiçbir şey yarım kalmayacak
And if you bitch on me, I’ll follow you machine, machine Ve eğer bana sürtüklük edersen, seni takip edeceğim makine, makine

[Köprü: J Balvin]
You and I have something pending Seninle benim bekleyen bir işimiz var
You came and changed the atmosphere Geldin ve atmosferi değiştirdin
Everybody’s looking at you, the disco’s dark and you shine Herkes sana bakıyor, disko karanlık ve sen parlıyorsun
You’re in yours and I’m in mine, today you’re here at dawn, leggo Sen seninkinde, ben de benimkindeyim, bugün şafakta buradasın, leggo

[Koro]
E-e-e-e-e-teeth, teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) E-e-e-e-e-dişler, dişler, dişler, dişler, dişler, dişler (Evet, evet)
Show me your teeth, teeth, teeth, teeth, teeth, teeth (Yeah, yeah) Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet, evet)
Bana dişlerini göster, dişlerini, dişlerini, dişlerini (Evet)
Göster bana-