Tom Odell – Another Love Türkçe Çeviri

I wanna take you somewhere so you know I care
Seni biryerlere götürmek istiyorum böylece önemsediğimi anlarsın
But it’s so cold and I don’t know where
Ama çok soğuk ve neresi bilmiyorum
I brought you daffodils in a pretty string
Sana güzel bir buket nergis aldım
But they won’t flower like they did last spring
Ama sonbaharda oldukları için çiçek açmazlar
And I wanna kiss you, make you feel alright
Ve seni öpmek istiyorum seni iyi hissettirmek için
I’m just so tired to share my nights
Gecelerimi paylaşmaktan çok yorgunum
I wanna cry and I wanna love
Ağlamak istiyorum ve sevmek istiyorum
But all my tears have been used up
Ama bütün gözyaşlarım harcandı

On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım harcandı

And if somebody hurts you, I wanna fight
Ve biri senin canını yakarsa savaşacağım
But my hands been broken, one too many times
Ama ellerim kırıldı,birçok kez
So I’ll use my voice, I’ll be so f*cking rude
Bu yüzden sesimi kullanacağım,çok kaba olacağım
Words they always win, but I know I’ll lose
Kelimeler,onlar her zaman kazanır ama biliyorum ben kaybedeceğim

And I’d sing a song, that’d be just ours
Ve bir şarkı söylerim,sadece bizim olur
But I sang ’em all to another heart
Ama başka bir kalpten onların hepsine söyledim
And I wanna cry I wanna learn to love
Ağlamak istiyorum,sevmeyi öğrenmek istiyorum
But all my tears have been used up
Ama bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım harcandı

On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım tükendi
On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım tükendi

I wanna sing a song, that’d be just ours
Bir şarkı söylemek istiyorum,sadece bizim olan
But I sang ’em all to another heart
Ama başka bir kalpten onların hepsine söyledim
And I wanna cry I wanna learn to love
Ağlamak istiyorum,sevmeyi öğrenmek istiyorum
But all my tears have been used up
Ama bütün gözyaşlarım harcandı

On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
Başka bir aşkta
All my tears have been used up
Bütün gözyaşlarım tükendi
On another love, another love
Başka bir aşkta