I don’t bother anyone
Nervous when I stand
Chokin’ on the circumstance
Only smokin’ secondhand (Mm-mm)
Cut us open, spread us out (Mm-mm)
Dry us in the sand (Mm-mm)
Lay the fibers side by side (Mm-mm)
And you’ll begin to understand (Mm-mm)

Kimseyi rahatsız etmiyorum
Ayağa kalktığımda gerginim
Durum yüzünden boğuluyorum
Sadece ikinci el sigara içiyorum (Mm-mm)
Bizi kesip aç, dağıt bizi (Mm-mm)
Bizi kumda kurut (Mm-mm)
Lifleri yan yana yerleştirin (Mm-mm)
Ve anlamaya başlayacaksın (Mm-mm)

I know it’s over
I was born a choker
Nobody’s comin’ for me
Comin’ for me

Bittiğini biliyorum
Gerdanlık olarak doğdum
Kimse benim için gelmiyor
Benim için gelmiyor

I don’t bother anyone
Never make demands
Chokin’ on the circumstance
Self-sabotage is a sweet romance (Mm-mm)
Seems like all I’m worth is what I’m able to withstand (Mm-mm)
Sooner I can realize that pain is just a middleman

Kimseyi rahatsız etmiyorum
Asla talepte bulunmuyorum
Durumda boğuluyorum
Kendini sabote etmek tatlı bir aşktır (Mm-mm)
Sanki tek değerim dayanabildiğim şeymiş gibi görünüyor (Mm-mm)
Daha sonra acının sadece bir aracı olduğunu anlayabilirim

I know it’s over
I was born a choker
Nobody’s comin’ for me

Bittiğini biliyorum
Gerdanlık olarak doğdum
Kimse benim için gelmiyor

I see no volunteers to cosign on my fears
I’ll sign on the line
Alone, you’re gonna change my circumstance
I know I need to move right now

Korkularıma karşılık verecek gönüllü göremiyorum
Yalnız başıma satırı imzalayacağım
Durumumu değiştireceksin
Biliyorum hemen hareket etmem gerek

‘Cause I know it’s over
I was born a choker
Nobody’s comin’ for me (Only smokin’ secondhand)
I know it’s over
I was born a choker
Nobody’s comin’ for me
Comin’ for me

Bittiğini biliyorum
Gerdanlık olarak doğdum
Kimse benim için gelmiyor
Bittiğini biliyorum
Gerdanlık olarak doğdum
Kimse benim için gelmiyor
Benim için gelmiyor

Like a little splinter buried in your skin
Someone else can carve it out but when you’ve got the pin
It hurts a little less and you can even push it further in
When your body’s screamin’ out, trust your mind’s listenin’
Like a silhouette that you can barely see
As a shadow cast upon the ground where you’ll eventually
Lay forever, but the day goes on, the sun moves behind you
You get taller, bolder, stronger and the rearview only blinds you

Tenine gömülü küçük bir kıymık gibi
Başkası oyabilir ama pimi aldığınızda
Biraz daha az acıtıyor ve hatta onu daha da itebilirsin
Vücudun bağırdığında, zihninin dinlediğine güven
Zar zor görebildiğin bir siluet gibi
Sonunda olacağın yere bir gölge düşerken
Sonsuza dek uzan, ama gün devam ediyor, güneş arkandan hareket ediyor
Daha uzun, daha cesur, daha güçlü olursun ve dikiz sadece seni kör eder