Slow down, girl
You’ve been running ’round in circles
With my heart inside your hand
Don’t drop it
Slow down, girl
Goin’ eighty with no safety
Have to meet her, goin’ crazy
No stoppin’

Yavaşla, kızım
Daireler çizip duruyorsun
Elinde kalbimle
Sakın düşürme
Yavaşla, kızım 
Seksenle gidiyorsun emniyetsiz
Onunla tanışmalıyım, deliriyorum
Durmak yok 

Hold my heart, hold it tight it’s fallin’
Don’t let go, hold it close, I’m all in

Kalbimi tut, sıkı tut düşüyor
Bırakma, yakın tut, yoruldum

If my heart grows old, if my heart grows cold
Though my heart breaks slow, that’s what it’s made for
And if my heart grows old, if my heart grows cold
Though my heart breaks slow, that’s what it’s made for

Eğer kalbim yaşlanırsa, eğer kalbim soğursa 
Kalbim yavaşça kırılıyor olsa da, bu yüzden yaratıldı
Ve eğer kalbim yaşlanırsa, eğer kalbim soğursa 
Kalbim yavaşça kırılıyor olsa da, bu yüzden yaratıldı 

Slow down, girl
If the feelings what we make it
Our love won’t be complicated
‘Cause we got this
Slow down, girl
Take my heart out of my chest
You pull until there’s nothing left
I won’t fight it

Yavaşla, kızım
Eğer duygularsa bunu yaptığımız
Aşkımız karmaşık olmayacak
Çünkü bunu halledeceğiz
Yavaşla, kızım 
Kalbimi göğsümden çıkart
Geriye hiçbir şey kalmayana kadar çek
Karşı koymayacağım 

Hold my heart, hold it tight it’s fallin’
Don’t let go, hold it close, I’m all in

Kalbimi tut, sıkı tut düşüyor
Bırakma, yakın tut, yoruldum

If my heart grows old, if my heart grows cold
Though my heart breaks slow, that’s what it’s made for
And if my heart grows old, if my heart froze cold
Though my heart breaks slow, that’s what it’s made for

Eğer kalbim yaşlanırsa, eğer kalbim soğursa 
Kalbim yavaşça kırılıyor olsa da, bu yüzden yaratıldı
Ve eğer kalbim yaşlanırsa, eğer kalbim soğursa 
Kalbim yavaşça kırılıyor olsa da, bu yüzden yaratıldı 

That’s what it’s made for, that’s what it’s made for
That’s what it’s made for, that’s what it’s made for
That’s what it’s made for, that’s what it’s made for
That’s what it’s made for, that’s what it’s made for

Bu yüzden yaratıldı, bu yüzden yaratıldı 
Bu yüzden yaratıldı, bu yüzden yaratıldı
Bu yüzden yaratıldı, bu yüzden yaratıldı
Bu yüzden yaratıldı, bu yüzden yaratıldı

Hold my heart, hold it tight it’s fallin’
Hold it close, don’t let go, I’m all in
Slow down

Kalbimi tut, sıkı tut düşüyor
Bırakma, yakın tut, yoruldum
Yavaşla