Mary, did you know that your baby boy

Would one day walk on water?

Mary, did you know that your baby boy

Would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy

Has come to make you new?

This child that you’ve delivered, will soon deliver you
Mary, çocuğunun

Bir gün suyun üstünde yürüyeceğini biliyor muydun?

Mary, çocuğunun

Bizim oğullarımızı ve kızlarımızı kurtaracağını biliyor muydun?

Oğlunun

Seni yenilemeye geldiğini biliyor muydun?

Doğurduğun bu çocuk seni kurtaracak

Mary, did you know that your baby boy

Would give sight to a blind man?

Mary, did you know that your baby boy

Would calm the storm with his hand?
Mary, çocuğunun

Kör bir adamın tekrar görmesini sağlayacağını biliyor muydun?

Mary, çocuğunun

Fırtınayı eliyle durdurabileceğini biliyor muydun?

Did you know that your baby boy

Has walked where angels trod?

When you kiss your little baby

You kiss the face of God
Oğlunun

Meleklerin yürüdüğü yolları geçtiğini biliyor muydun?

Küçük bebeğini öptüğünde

Tanrı’nın yüzünü öpüyorsun

Mary, did you know?

Mary, did you know?

Mary, did you know?

Mary, did you know?
Mary, biliyor muydun?

Mary, biliyor muydun?

Mary, biliyor muydun?

Mary, biliyor muydun?

The blind will see

The deaf will hear

The dead will live again

The lame will leap

The dumb will speak

The praises of the lamb
Körler görecek

Sağırlar duyacak

Ölüler hayata dönecek

Topallar zıplayabilecek

Dili tutulmuşlar konuşabilecek

İsa’ya övgüler

Mary, did you know that your baby boy

Is lord of all creation?

Mary, did you know that your baby boy

Would one day rule the nation?
Mary, çocuğunun

Var olan her şeyin efendisi olduğunu biliyor muydun?

Mary, çocuğunun

Bir gün ulusları yöneteceğini biliyor muydun?

Did you know that your baby boy is heaven’s Perfect lamb?

The sleeping child you’re holding is the great I am
Bebeğinin Tanrı’nın Kuzusu* olduğunu biliyor muydun?

Tuttuğun uyuyan çocuk Seçilmiş kişi, yemin ederim

Mary, did you know?

Mary, did you know?

Mary, did you know?

Mary, did you know?
Mary, biliyor muydun?

Mary, biliyor muydun?

Mary, biliyor muydun?

Mary, biliyor muydun?

  • Hz. İsa insanların günahları için kurban edildiği için aynı zamanda Tanrı’nın Kuzusu olarak anılır.