zolita – ashley türkçe çeviri

The silver chain around your neck
I hate myself when I think of it
Cause when I do I’m a wreck
Your name rings round in my head

Boynundaki gümüş zincir
Aklıma geldikçe kendimden nefret ediyorum
Çünkü yaptığım zaman bir enkazdım
Adın kafamda yankılanıyor

We’re drunk and in your room
I hope you feel it too
I usually play it cool
But I can’t play cool for you

Sarhoşuz ve senin odandayız
Umarım sen de hissedersin
Ben genellikle soğuk oynarım
Ama senin için öyle oynayamam

Oh, Ashley
I need you so badly
Cause life is a bad dream
So if lovin’ you kills me
Yeah I would die happy

Ah, Ashley
Sana çok ihtiyacım var
Çünkü hayat kötü bir rüya
Yani seni sevmek beni öldürürse
Evet mutlu ölürdüm

Oh, Ashley
I’m yours if you’ll have me
I’m sick it’s so sappy
But if lovin’ you kills me
Yeah I would die happy

Ah, Ashley
Eğer bana sahip olursan seninim
Hastayım, çok saf
Ama seni sevmek beni öldürürse
Evet mutlu ölürdüm

Your biggest fears my history
And mine’s the thought of what could be
If there’s a world with you and me
Then there’s a world where you could leave

En büyük korkuların benim tarihim
Ve benim korkum da ne olabileceği düşüncesi
Eğer sen ve benim olan bir dünya varsa
O zaman ayrılabileceğin bir dünya var

Drunk and in your room
I know you feel it too
I usually play it cool
But I can’t play cool for you

Sarhoş ve odanda
Senin de hissettiğini biliyorum
Ben genellikle soğuk oynarım
Ama senin için öyle oynayamam

Oh, Ashley
I need you so badly
Cause life is a bad dream
So if lovin’ you kills me
Yeah I would die happy

Ah, Ashley
Sana çok ihtiyacım var
Çünkü hayat kötü bir rüya
Yani seni sevmek beni öldürürse
Evet mutlu ölürdüm

Oh, Ashley
I’m yours if you’ll have me
I’m sick it’s so sappy
But if lovin’ you kills me
Yeah I would die happy

Ah, Ashley
Eğer bana sahip olursan seninim
Hastayım, çok saf
Ama seni sevmek beni öldürürse
Evet mutlu ölürdüm

I know that one day you could hurt me
And I will probably deserve it
Maybe our best is less than perfect
But I’m sure that this is worth it

Bir gün beni incitebileceğini biliyorum
Ve muhtemelen bunu hak edeceğim
Belki de elimizden gelenin en iyisi mükemmelden daha azdır
Ama buna değer olduğuna eminim

Oh, Ashley
I need you so badly
Cause life is a bad dream
So if lovin’ you kills me
Yeah I would die happy
Oh, Ashley
I’m yours if you’ll have me
I’m sick it’s so sappy
But if lovin’ you kills me
Yeah I would die happy

Ah, Ashley
Sana çok ihtiyacım var
Çünkü hayat kötü bir rüya
Yani seni sevmek beni öldürürse
Evet mutlu ölürdüm
Ah, Ashley
Eğer bana sahip olursan seninim
Hastayım, çok saf
Ama seni sevmek beni öldürürse
Evet mutlu ölürdüm

Oh, Ashley (Oh, Ashley)
Oh, Ashley (Oh, Ashley)
Oh, Ashley (Oh, Ashley)
Yeah, I would die happy
Oh, Ashley (Oh, Ashley)
Oh, Ashley (Oh, Ashley)
Oh, Ashley (Oh, Ashley)
Yeah, I would die happy

Ah, Ashley (Ah, Ashley)
Ah, Ashley (Ah, Ashley)
Ah, Ashley (Ah, Ashley)
Evet, mutlu ölürdüm
Ah, Ashley (Ah, Ashley)
Ah, Ashley (Ah, Ashley)
Ah, Ashley (Ah, Ashley)
Evet, mutlu ölürdüm