“One More Light”
“Bir Işık Daha”

Should’ve stayed. Were there signs I ignored?
Kalmalıydım. Görmezden geldiğim ışıklar varken.
Can I help you not to hurt anymore?
Artık incinmene izin vermemek için yardım edebilir miyim?
We saw brilliance when the world was asleep.
Görkemi gördük, dünya uykudayken.
There are things that we can have but can’t keep.
Sahip olabileceğimiz ama tutamayacağımız şeyler vardır.

If they say,
Eğer derlerse,

Who cares if one more light goes out
In the sky of a million stars?
Gökyüzündeki milyonlarca yıldızdan sadece birisinin sönmesini kim umursar?
It flickers, flickers.
Titreşiyor, titreşiyor.
Who cares when someone’s time runs out
If a moment is all we are?
Hepimiz tek bir anlıktan ibaret isek birisinin zamanının dolmasını kim umursar?
Or quicker, quicker.
Daha çabuk, daha hızlı.
Who cares if one more light goes out?
Bir ışığın daha sönmesini kim umursar?
Well, I do.
Pekâlâ, ben umursarım.

The reminders pull the floor from your feet.
Hatırlatıcılar zemini ayağının altından çekerler,
In the kitchen one more chair than you need.
Mutfakta ihtiyacın olandan bir fazla daha sandalye varken.

Oh.
Ah.
And you’re angry, and you should be, it’s not fair.
Ve sen kızgınsın, ve olmalısın da, bu adil değil.
Just ’cause you can’t see it, doesn’t mean it isn’t there.
Çünkü onu görememen onun orada olması anlamına gelmez.

If they say,
Eğer derlerse,

Who cares if one more light goes out
In the sky of a million stars?
Gökyüzündeki milyonlarca yıldızdan sadece birisinin sönmesini kim umursar?
It flickers, flickers.
Titreşiyor, titreşiyor.
Who cares when someone’s time runs out
If a moment is all we are?
Hepimiz tek bir anlıktan ibaret isek birisinin zamanının dolmasını kim umursar?
Or quicker, quicker.
Daha çabuk, daha hızlı.
Who cares if one more light goes out?
Bir ışığın daha sönmesini kim umursar?
Well, I do.
Pekâlâ, ben umursarım.

Who cares if one more light goes out
In the sky of a million stars?
Gökyüzündeki milyonlarca yıldızdan sadece birisinin sönmesini kim umursar?
It flickers, flickers.
Titreşiyor, titreşiyor.
Who cares when someone’s time runs out
If a moment is all we are?
Hepimiz tek bir anlıktan ibaret isek birisinin zamanının dolmasını kim umursar?
Or quicker, quicker.
Daha çabuk, daha hızlı.
Who cares if one more light goes out?
Bir ışığın daha sönmesini kim umursar?
Well, I do.
Pekâlâ, ben umursarım.

Well, I do.
Pekâlâ, ben umursarım.