Macklemore (Ft.Kesha)-Good Old Days [Türkçe Çeviri]

[Kesha]
I wish somebody would have told me that
Keşke bazıları bana söyleseydi

Some day, these will be the good old days
Bazı günler, bunlar iyi eski günler olacak

All the love you won’t forget
Tüm aşkları sen unutmayacaksın

And all these reckless nights you won’t regret
Ve tüm bu pervasız gecelerde sen pişman olmayacaksın

Someday soon, your whole life’s gonna change
Bazı günler yakın, senin tüm hayatın değişebilmeli

You’ll miss the magic of these good old days
Sen bu iyi eski günlerin sihrini kaçıracaksın

[Macklemore]
I was thinking about the band
Ben gruplar hakkında düşünüyordum

I was thinking about the fans
Ben hayranlar hakkında düşünüyordum

We were underground
Bir yerin altındaydık

Loaded merch in that 12-passenger van
12 kişilik minibüste mallar yüklüydü

In a small club in Minnesota
Minnesota’da küçük bir kulüpte

And the snow outside of 1st Ave
Ve karlar dışarıda Ave 1. sokakta

I just wanted my name in a star
Ben sadece adımı bir yıldızda istedim

Now look at where we at
Şimdi bizim olduğumuz yere bakıyorum

Still growing up, still growing up
Hala büyüyoruz, hala büyüyoruz

I’d be laying in my bed and dream about what I’d become
Ben yatağımda uzanırken ve ne olacağım hakkında düşlerken

Couldn’t wait to get older. couldn’t wait to be someone
En eskisini almayı beklememeliydik, birileri olmayı beklememeliydik

Now that I’m here, wishing I was still young
Şimdi ben buradayım , hala genç olduğumu hayal ediyorum

Those good old days
Şu iyi eski günler

[Macklemore]
Wish I didn’t think I had the answers
Keşke ben soruları düşünmeseydim

Wish I didn’t drink all of that glass first
Keşke ben ilk bardağın hepsini içmeseydim

Wish I made it to homecoming
Keşke ben mezun olsaydım

Got up the courage to ask her
Onu soru sorma cesaretinde bulundum

Wish I would’ve gotten out of my Shell
Keşke ben kabuğumdan dışarı çıkabilseydim

Wish I put the bottle back on that shelf
Keşke ben kabuğun arkasındaki şişeleri koysaydım

Wish I wouldn’t have worry about what other people thought
Keşke ben diğer insanların ne düşündükleri hakkında endişeler etmeseydim

And felt comfortable in myself
Ve kendimi rahat hissetseydim

Rooftop open and the stars above
Bodrum katı açık ve yıldızlar üzerimde

Moment frozen, sneaking out, and falling in love
An donar, gizlice dışarı çıkar ve aşık olurduk

Me, you and that futon, we’d just begun
Ben, sen ve şilte , biz sadece başlamıştık

On the grass, dreaming, figuring out who I was
Çimlerde, hayal kurardık, kim olduğumuzu bulurduk

Those good old days
Şu iyi eski günlerde

[Macklemore & Kesha]
Never thought we’d get old, maybe we’re still young
Eskisi gibi olabileceğimizi asla düşünmedim, belki biz hala gencizdir

May we always look back and think it was better than it was
Biz daima geriye bakabilir miyiz ve eskisinden daha iyi olabileceğimizi düşünebilir miyiz

Maybe these are the moments
Belki bu anılar

Maybe I’ve been missing what it’s about
Belki ne hakkında olduğunu kaçırmışımdır

Been scared of the future, thinking about the past
Gelecek korkutabilirdi, geçmişi düşünürsek

While missing out on now
Şimdiden ortadan kaybolurken

We’ve come so far, I guess I’m proud
Biz çok uzağa geldik, tahmin ediyorum ben gururluyum

And I ain’t worried about the wrinkles around my smile
Ve ben gülüşümün etrafımdaki kırışıklıklar hakkında endişelenmem

I’ve got some scars, I’ve been around
Bazı yaralarım vardı, etraftaydım

I’ve thrown some pain, I’ve seen some things, but I’m here now
Bazı acıları fırlattım, bazı şeyleri gördüm, ama şimdi buradayım

Those good old days
Şu iyi eski günlerde

[Kesha]
You don’t know what you’ve got
Neye sahip olduğunu bilmezsin

Till it goes, till it’s gone
Gidene kadar, gitmiş olana kadar

You don’t know what you’ve got
Neye sahip olduğunu bilmezsin

Till it goes, till it’s gone
Gidene kadar, gitmiş olana kadar

Someday soon, your whole life’s gonna change
Bazı günler yakın, senin tüm hayatın değişebilir

You’ll miss the magic of these good old days
Sen bu iyi eski günlerin sihrini kaçıracaksın