1789 Fransız ihtilalinin yeni yeni yükseldiği bir dönemde, öfkeli bir grup isyancı Bastille’ye saldırıyor. Millet meclisi ise isyanın hükumeti olarak toplanıyor. İlk hedeflerini yeni bir anayasa yazmak üzere belirliyorlar.

En büyük sorunlardan birisi, Kral’ın ne kadar yetkiye sahip olacağı konusunda çıkıyor. Jirondenler, kralın mutlak veto yetkisine sahip olması gerektiğini söylerken, Jakobenler ise kralın böyle bir yetkiye sahip olmaması gerektiğini, meclisin de bunda söz hakkı olması gerektiğini savunuyor.

Kralı savunan Jirondenler parlamentonun sağ tarafına, krala karşı olan Jakobenler ise parlamentonun sol tarafına oturuyor. Yani gelenekçiler sağda, yenilikçiler ise sol tarafta. Tüm dünyada hala kullanılmakta olan sağcılık ve solculuk terimleri bu şekilde ortaya çıkıyor.