I’ve been traveling but I don’t know where
I’ve been missing you but you just don’t care
And I’ve been wandering, I’ve seen Greece and Rome
Lost in the wilderness, so far from home
Yeah, yeah

Seyahat ediyorum ama nereye bilmiyorum
Seni özlüyorum ama sadece umursamıyorsun
Ve merak ediyorum, Yunanistan ve Roma’yı gördüm
El değmemiş yerde kaybettim, evden çok uzakta
Evet, evet

I’ve been to Africa, looking for my soul
And I feel like an actor looking for a role
I’ve been in Arabia, I’ve seen a million stars
Been sipping champagne on the boulevards, yes

Afrika da bulundum, ruhumu aramak için
Ve rol arayan bir aktör gibi hissediyorum
Arabistan da bulundum, milyonlarca yıldız gördüm
Bulvarlarda şampanya yudumluyorum, evet

I’m so sick and tired
Trying to turn the tide, yeah
So I’ll say my goodbye
Laugh, laugh, I nearly died

Çok hasta ve yorgunum
Gelgiti döndürmeye çalışıyorum, evet
Bu yüzden hoşça kalımı diyeceğim
Gül, gül, nerdeyse ölüyordum

I’ve been down to India, but it froze my bones
I’m living for the city, but I’m all alone
I’ve been traveling, but I don’t know where
I’ve been wandering, but I just don’t care

Hindistan’a gittim ama kemiklerimi dondurdu
Şehir için yaşıyorum ama tamamen kendi başıma
Seyahat ediyorum ama nereye gidiyorum bilmiyorum
Merak ediyorum ama sadece umursamıyorum

I hate to be denied
How you hurt my pride?
I feel pushed aside
But laugh, laugh, laugh, I nearly died

Reddedilmekten nefret ediyorum
Gururumu ne cüretle incitirsin?
Kenara itilmiş hissediyorum
Ama gül, gül, gül, neredeyse ölecektim

Been traveling far and wide
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide
Wondering who’s going to be my guide

Yurdun dört köşesine seyahat ediyorum
Kimin rehberim olacağını merak ediyorum
Uzaklara seyahat ediyorum
Kimin rehberim olacağını merak ediyorum

Living in a fantasy but it’s way too far
But this kind of loneliness is way too hard
I’ve been wandering, feeling all alone
I lost my direction and I lost my home, well

Fantezi içinde yaşıyorum ama yol çok uzak
Ama bu tür bir yalnızlık çok zor
Merak ediyorum, tamamen yalnız olmayı
Yönümü ve evimi kaybettim, evet

I’m so sick and tired
Now I’m on the side
Feeling so despised
When you laugh, laugh, I almost died

Çok hasta ve yorgunum
Şimdi yanındayım
Çok küçümsenmiş hissediyorum
Güldüğünde, güldüğünde, nerdeyse ölüyordum

Been traveling far and wide (Oh yeah)
Wondering who’s going to be my guide (I hurt my pride)
Been traveling far and wide (I hurt my pride, I hurt my pride)
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide (Been traveling)
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide
Wondering who’s going to be my guide
Been traveling far and wide

Yurdun dört köşesine seyahat ediyorum (Ah evet)
Kimin rehberim olacağını merak ediyorum (Gururumu incittim)
Uzaklara seyahat ediyorum (Gururumu incittim, gururumu incittim)
Kimin rehberim olacağını merak ediyorum
Yurdun dört köşesine seyahat ediyorum
(4)