If the stars fall down on me
And the sun refused to shine
Then may the shackles be undone
May all the old words cease to rhyme
If the sky turned into stone
It will matter not at all
For there is no Heaven in the sky
Hell does not wait for our downfall

Eğer yıldızlar üzerime düşerse
Ve güneş parlamayı reddederse
O zaman prangalar çözülebilir
Bütün eski kelimeler kafiye yapmayı bırakabilir
Eğer gökyüzü taşa dönüşürse
Hiçbir şekilde önemli olmayacak
Gökyüzünde cennet diye bir yer olmadığı için
Cehennem üzerimize yıkılmak için beklemediği için

Let the voice of reason chime
Let the pious vanish for all time
God’s face is hidden, all unseen
You can’t ask Him what it all means

İzin ver mantığın sesi çalsın
İzin ver dindarlar bütün zamanlarda yok olsun
Tanrının yüzü saklı, hiç görülmemiş
Ona bütün bunların ne anlama geldiğini soramazsın

He was never on your side
God was never on your side
Let right or wrong alone decide
God was never on your side

O hiçbir zaman senin yanında olmadı
Tanrı hiçbir zaman senin yanında olmadı
İzin ver doğru ya da yanlış tek başına karar versin
Tanrı hiçbir zaman senin yanında olmadı

See ten thousand ministries
See the holy, righteous dogs
They claim to heal, but all they do is steal
Abuse your faith, cheat, and rob
If God is wise, why is He still
When these false prophets call Him friend?
Why is He silent? Is He blind?
Are we abandoned in the end?

On binlerce bakanlığı görün
Kutsal, adil köpekleri görün
İyileştireceklerini iddia ediyorlar ama yaptıkları her şey çalmak
İnançlarınızı kötüye kullanırlar, hile yaparlar ve soyarlar
Eğer tanrı akıllıysa onlar neden hala var?
Bu sahte peygamberler O’na dost dediklerinde?
O neden sessiz? Kör mü?
Sonunda terk mi edileceğiz?

Let the sword of reason shine
Let us be free of prayer and shrine
God’s face is hidden, turned away
He never has a word to say

İzin ver mantığın kılıcı parlasın
İzin ver dua ve tapınaklardan kurtulalım
Tanrının yüzü saklı, sırtını dönmüş
Asla söyleyecek sözü yok

He was never on your side
God was never on your side
Let right or wrong alone decide
God was never on your side
No, no, no

O hiçbir zaman senin yanında olmadı
Tanrı hiçbir zaman senin yanında olmadı
İzin ver doğru ya da yanlış tek başına karar versin
Tanrı hiçbir zaman senin yanında olmadı
Hayır, hayır, hayır

He was never on your side
God was never on your side
Never, never, never, never
Never on your side
Never on your side

O hiçbir zaman senin yanında olmadı
Tanrı hiçbir zaman senin yanında olmadı
Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman
Asla yanında olmadı
Asla yanında olmadı

God was never on your side
Never on your side

Tanrı hiçbir zaman senin yanında olmadı
Asla yanında olmadı