And so the outside, it bashes us in
Bashes us about a bit
Feel it tugging you, ploughing you flat
Then feel it filling your sails
And warm on your back

Dışarısı, bizi harap ediyor
Bizi biraz parçalıyor
Seni sürüp, ezip geçtiğini hisset
Sonra yelkenlerini onardığını ve
Seni ısındırdığını hisset

Oooh

And blessed are those who see and are silent
Blessed are those who see and are silent
Blessed are those who see and are silent
Blessed are those who see and are silent
Blessed are those who see

Ve kutsanmış olanlar görenler ve susanlar
Kutsanmış olanlar gören ve susanlar
Kutsanmış olanlar gören ve susanlar
Kutsanmış olanlar gören ve susanlar
Kutsanmış olanlar görenler

So won’t you hoist up the bucket now, Charlie?
Whoosh it all over the deck
Cause we’ve been getting most mightily filthy
Mud marks up to our necks

Kovaları kaldırmayacak mısın Charlie?
Vızıldama tüm güvertede
Çünkü biz gittikçe daha da pisleniyoruz
Çamur boynumuza işaretleniyor

Oooh

And they did unfold and the wind it did feel them
And they did unfold and the wind it did feel them
And they did unfold and the wind it did feel them
And they did unfold and the wind

Ve onlar ortaya çıktı ve rüzgar hepsini hissetti
Ve onlar ortaya çıktı ve rüzgar hepsini hissetti
Ve onlar ortaya çıktı ve rüzgar hepsini hissetti
Ve onlar ortaya çıktı ve rüzgar

And so the outside, it bashes us in
Bashes us about a bit
Feel it tugging you, ploughing you flat
Then feel it filling your sails
And warm on your back

Dışarısı, bizi harap ediyor
Bizi biraz parçalıyor
Seni sürüp, ezip geçtiğini hisset
Sonra yelkenlerini onardığını ve
Seni ısındırdığını hisset