I love the light in your eyes and the dark in your heart

Ben gözlerindeki ışığı seviyorum ve kalbindeki karanlığı 

You love our permanent chase and the bite of our bark

Sen daimi kovalamacamızı seviyorsun ve tehditlerimizin sonucunu

We know we’re classic together like Egyptian gold

Biliyoruz birlikte değerini yitirmeyen cinsteniz Mısır altını gibi

We love us

Bizi seviyoruz

 

It don’t matter, be combative or be sweet cherry pie

Farketmez, hırçın ya da tatlı olman

It don’t matter just as long as I get all you tonight

Farketmez bu gece sana sahip olduğum sürece 

 

I can take you out, oh-oh

Seni dışarıya çıkartabilirim

We can kill some time, stay home

Zaman öldürebiliriz, evde kalabiliriz

Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away

Balonları, oyuncak ayıları ve çikolatalı ekleri bir kenara atarız

Got nothing but love for you, fall more in love every day

Hiçbir şeyim yok sana olan aşkımdan başka, her gün daha da fazla aşık oluyorum

Valentine, valentine

(Valentine – Sevgililer günü anlamına geliyor ama bir kız ismi de olabilir)

 

So deep your DNA’s being messed with my touch

Öyle yoğun ki senin genlerin benim dokunuşumla darmadağın oldu

Can’t beat us

Bizi alt edemez

So real, fueling the fire until we combust

Öyle gerçek ki, ateşi körüklüyor biz yanana kadar 

Can’t touch us

Bize dokunamaz

 

 

It don’t matter, be combative or be sweet cherry pie

Farketmez, hırçın ya da tatlı olman

It don’t matter just as long as I get all you tonight

Farketmez bu gece sana sahip olduğum sürece 

 

I can take you out, oh-oh

Seni dışarıya çıkartabilirim

We can kill some time, stay home

Zaman öldürebiliriz, evde kalabiliriz

Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away

Balonları, oyuncak ayıları ve çikolatalı ekleri bir kenara atarız

Got nothing but love for you, fall more in love every day

Hiçbir şeyim yok sana olan aşkımdan başka, her gün daha da fazla aşık oluyorum

Valentine, valentine

 

 

Full plate, don’t wait, have your cake and eat it too

Çok meşgul, bekleme, pastanı al ve onu da ye 

Full plate, don’t wait, have your cake and eat it too

Çok meşgul, bekleme, pastanı al ve onu da ye 

 

 

 

I can take you out, oh-oh

Seni dışarıya çıkartabilirim

We can kill some time, stay home

Zaman öldürebiliriz, evde kalabiliriz

Throw balloons, teddy bears and the chocolate eclairs away

Balonları, oyuncak ayıları ve çikolatalı ekleri bir kenara atarız

Got nothing but love for you, fall more in love every day

Hiçbir şeyim yok sana olan aşkımdan başka, her gün daha da fazla aşık oluyorum

Valentine, valentine

Valentine, valentine