Akcent – Bohema (Türkçe Çeviri)

For you
I run a million miles
Cause you
Make me feel complete

Senin için
Milyon kilometre koşarım
Çünkü sen
Tamamlanmış hissettiriyorsun bana

And you
Every time You smile
My love
I can feel the heat

Ve sen
Güldüğün her sefer
Aşkım
Sıcaklığı hissedebiliyorum

Cause only you
I can be for your love
I can live for your love

Çünkü sadece sen
Senin aşkın olabilirim
Senin aşkın için yaşayabilirim

Cause only you
I can be for your love
I can live for your love

Çünkü sadece sen
Senin aşkın olabilirim
Senin aşkın için yaşayabilirim

Bohema, ema.. Flame
You wrapped me like a chain

Kural tanımaz alev
Zincir gibi sardın beni

Bohema, ema.. Flame
You wrapped me, You wrapped me like a chain

Kural tanımaz alev
Zincir gibi sardın beni

For you
I’d swim in deepest sea
Cause you
You’re all i need

Senin için
En derin denizde yüzerim.
Çünkü sen
Tek ihtiyacım olansın

And you
My highest mountain peak
My love
You’re my only creed

Ve sen
En yüksek dağın zirvesi.
Aşkım
Tek inancımsın