[Verse 1]
Breathe the air again, it’s a beautiful day
I wish this moment would stay with the Earth
Some primal paradise
There you go again, saying everything ends
Saying you can’t depend on anything, or anyone

Tekrar çek havayı içine, güzel bir gün
Keşke bu an dünyada kalsa
Bazı ilkel cennetler…
İşte yine her şeyin bittiğini söylüyorsun
Hiçbir şeye güvenmediğini söylüyorsun, ya da hiç kimseye

[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide

Eğer dünyanın sonu yakın olsa
Nerede olmayı seçerdin?
5 dakikalık hava kalsa
Panikler miydin, saklanır mıydın?


Or run for your life
Or stand here and spend them with me
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

Ya da hayatın için kaçar mıydın?
Ya da burada durup zamanını benimle mi harcardın?
5 dakikamız daha olsa
Seni mutlu yapar mıydım? Yapabilir miydim?

[Verse 2]
And we would live again
In the simplest of ways
Living day after day
Like some primal animals
We would love again
Under glorious suns
With the freedom that comes with the truth

Yaşardık yeniden
En ilkel şekilde
Günden güne yaşardık
İlkel canlılar gibi
Yeniden aşık olurduk
Muhteşem güneşin altında
Gerçekle beraber gelen özgürlük ile

[Chorus]
If the end of the world was near
Where would you choose to be?
If there was five more minutes of air
Would you panic and hide?

Eğer dünyanın sonu yakın olsa
Nerede olmayı seçerdin?
5 dakikalık hava kalsa
Panikler miydin, saklanır mıydın?


Or run for your life?
Or stand here and spend them with me?
If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?

Ya da hayatın için kaçar mıydın?
Ya da burada durup zamanını benimle mi harcardın?
5 dakikamız daha olsa
Seni mutlu yapar mıydım? Yapabilir miydim?

[Bridge]
So it finally came to pass
I saw the end of the world
I saw the madness unfold like
Some primal barrier
And I looked back upon
Armageddon
And the moment of truth
Between you and me

Sonunda geldi geçti
Dünyanın sonunu gördüm
Ortaya çıkan deliliği gördüm
Birkaç ilkel engeli…
Ve geri dönüp baktım
Kıyamete
Seninle benim aramdaki
Gerçekliğe

[Outro]
If we had five more minutes of air to breathe
And we cried all through it
But you spent them with me
On our last few drags of air we agree
I was and you were happy

Nefes alacak 5 dakikamız daha olsaydı
Ve ağlasaydık o zaman boyunca
Ama benimle harcasaydın
Aldığımız son nefesleri
Sen ve ben mutlu olsaydık