Promises, promises, year after year, on my knees

Vaatler, vaatler, yıllar boyunca, dizlerimin üstünde

Paradise knocks for my future, just have to believe

Cennet geleceğimde, sadece inanmam gerek

Flood, flood, flood in the streets so they said

Sel, sel, sel sokaklarda dediklerine göre

Blood, blood, blood in the streets of my head

Kan, kan, kan aklımın sokaklarında

 

 

Do you believe in me? Do you believe in me?

Bana inanıyor musunuz? Bana inanıyor musunuz?

We believed in you, we believed in you

Sana inandık, sana inandık

 

 

Just listen to Father and he’ll set you up

Tanrıyı dinle sadece ve o seni geçindirecek

To seek seeds in the soil to dry

Tohumlar araman için toprakta, kurutmak için 

To produce what we need for our family trees

Soy ağaçlarımız için ihtiyacımız olanı üretmek için

Cutting down to our knees

Dizlerimizin üstüne çöküyoruz

We look up to the sky to retell the old

Geçmişi tekrarlamak için gökyüzüne bakıyoruz

Stories of glorious battles victorious

Görkemli savaş zaferlerinin hikayeleri

Brothers notorious, empires turn to dust

Kötü şöhretli kardeşler, toza dönen imparatorluklar

Men turn delirious, reasons mysterious

Çılgına dönen adamlar, sebebi bilinmiyor

Destruction comes near to us, our mothers shed tears for us!

Yıkım yakınımıza geliyor, annelerimiz bizim için gözyaşları döküyor! 

 

 

Do you believe in me? Do you believe in me?

Bana inanıyor musunuz? Bana inanıyor musunuz?

We believed in you, we believed in you

Sana inandık, sana inandık

 

 

Lived on my knees, they told me, that you’d set me free

Dizlerimin üstünde yaşadım, bana dediler ki beni özgür kılacakmışsın

We lost our years together because of the fear

Yıllarımızı harcadık birlikte korkudan dolayı

Know I’m never going make it there

Biliyorum asla oraya ulaşamayacağım

I just wanted Eden on repeated sunny days

Sadece cenneti istedim sürekli güneşli günlerle

The land below me cracks and tears

Altımdaki toprak çatlayıp parçalanıyor

Look into the sky through thick and rainy haze

Gökyüzüne bak kalın ve yağmurlu sise

 

 

Do you believe in me? Do you believe in me?

Bana inanıyor musunuz? Bana inanıyor musunuz?

We believed in you, we believed in you

Sana inandık, sana inandık