Drake IDGAF Türkçe Çevirisi

Traveling forever in the dark
Sonsuza dek karanlıkta yolculuk
Darkness into blackness
Karanlıktan karanlığa
There and back, it’s always black
Orası ve arkası, her zaman siyah
Oh-ah, it screeched across the sky
Oh-ah, gökyüzünde çığlık attı
Nothing to do but lie
Yalan söylemekten başka yapacak bir şey yok.
Fuck the bitch, I make her sweat, huh, I’ma die by my respect, huh
Sikerim kaltağı, terletirim onu, huh, saygımdan ölürüm, huh
I put a check up on my neck, life check ya in the head
Boynuma bir check up koydum, hayat seni kafandan kontrol etti
I signed for a couple milli’, you only touched a hundred thou’
Ben birkaç milyara imza attım, sen sadece yüz bine dokundun.

(I-I-I-)
(I-I-I-)
Man, I don’t give a f**k who it is
Dostum, kim olduğu umurumda değil.
I called up my twizz’ (BNYX)
Twizz’imi aradım’ (BNYX)
Don’t give a f**ck what y’all on (I-I-I-)
Ne yaptığınız umurumda değil (I-I-I-)
Man, f**ck all of you (All of you)
Dostum, hepinizi s**im (Hepinizi)

Yeah, I don’t be givin’ no f**cks (Not one), uh (Just pull up, pull up, woah)
Evet, hiç si***miyorum (Bir tane bile), uh (Sadece yukarı çek, yukarı çek, woah)
I don’t know if you caught on (Caught on)
Anladın mı bilmiyorum (Anladım)
I don’t be givin’ no f**ck (Huh)
Hiç si**de değil (Huh)
I say whatever I want, yeah, I do whatever I want, huh
Ne istersem söylerim, evet, ne istersem yaparım, huh
I’m countin’ up money for fun
Eğlence için para sayıyorum
And I’m poppin’ these Percs just for fun (The E)
Ve bu Perc’leri sadece eğlence için patlatıyorum (The E)

Look, comin’ live from the-
Bak, canlı yayın-
Comin’ live from the one out the five
Comin’ live from the three, two time
Comin’ live from the one out the five
Comin’ live from the three, two time
Whole gang fucked her eastbound and they down just like Danny McBride
Bütün çete onu doğuya doğru becerdi ve tıpkı Danny McBride gibi düştüler.
Why I always see your dawgs in the city?
Neden senin adamları hep şehirde görüyorum?
Think your boys left some soldiers behind
Sanırım adamların arkalarında birkaç asker bıraktı.
Just like the J, you boys try to vibe (I-I-I-)
Tıpkı J gibi, siz çocuklar da (I-I-I-)
That ain’t gon’ fly, nope
Bu uçmayacak, hayır
I took that one off of the table
Onu masadan aldım.
October’s Own, it’s a label
October’s Own, bir etiket
I stay with that on like a tie
Kravat takar gibi takıyorum.
I stay with that on like a bagel
Bir simit gibi onunla kalıyorum
I stay with that on like a lightsaber
Işın kılıcı gibi açık kalıyorum.
Shout’ to my ex, I’m her lifesaver
Eski sevgilime bağır, ben onun cankurtaranıyım
My Glocky, it sit on the night table
Glocky’im, gece masasında oturuyor
You light on the waist like a lightsaber
Belinde bir ışın kılıcı gibi ışık var
In Seattle, it’s just me and Twizz’
Seattle’da sadece ben ve Twizz varız.
I hate you boys more than I ever did
Sizden her zamankinden daha çok nefret ediyorum.
You rappin’ ’bout shit that you never did
Hiç yapmadığın şeyler hakkında rap yapıyorsun
My dawg in the can like a metal lid
Dawg’ım metal bir kapak gibi tenekenin içinde
Three the kid, three the kid, three the kid
Üç çocuk, üç çocuk, üç çocuk

I don’t be givin’ no fu***ks (Not one), uh (Just pull up, pull up, woah)
Hiç sik**orum (Bir tane bile), uh (Sadece yukarı çek, yukarı çek, woah)
I don’t know if you caught on (Caught on)
Anladın mı bilmiyorum (Anladım)
I don’t be givin’ no f**ck (Huh)
Hiç **imde değil (Huh)
I say whatever I want, yeah, I do whatever I want, huh
Ne istersem söylerim, evet, ne istersem yaparım, huh
I’m countin’ up the money for fun
Eğlence için para sayıyorum
And I’m poppin’ these Percs just for fun (The E)
Ve bu Perc’leri sadece eğlence için patlatıyorum (The E