I remember things you said
Whispers echo in my head
Repeating all over again
Ashes embers still not dead
Until our worlds collide or fade
I’ll wait for you to call my name

Söylediğin şeyleri hatırlıyorum
Fısıltılar kafamda yankılanıyor
Her şeyi yeniden tekrar ediyorum
Küller közler hala ölü değil
Ta ki dünyalarımız çarpışana ya da solup gidene kadar 
Adımı seslenmeni bekleyeceğim

Call my name, don’t turn away
Call my name, don’t turn away

Adımı söyle, dönüp gitme
Adımı söyle, dönüp gitme

How come together feels alone?
Am I an island made of stone?
Where no one lives and nothing grows?
I want a dream I’ve never known
Faraway so far from home
To lay my head and call my own

Nasıl bir araya gelmek yalnız hissettiriyor?
Ben taştan yapılmış bir ada mıyım?
Hiç kimsenin yaşamadığı ve hiçbir şeyin yetişmediği?
Hiç bilmediği bir hayal istiyorum 
Uzakta, evden çok uzakta
Başımı uzatabileceğim ve benim diyebileceğim

Save your prayers and take my hand

Dualarını sakla ve elimi tut

Call my name, don’t turn away
Call my name, don’t turn away

Adımı söyle, dönüp gitme
Adımı söyle, dönüp gitme