Natural (Doğal)

Well, you hold the line
Peki, tepkisizsin
When every one of them is giving up or giving in, tell me
Onların her biri pes ederken ya da teslim olurken, söyle bana
In this house of mine
Bu benim evimin içinde
Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me
Hiçbir şey önemsiz ya da bedelsiz gerçekleşmez, söyle bana
Will the stars align?
Yıldızlar hizalanacak mı?
Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?
Cennet müdahale edecek mi? Bizi günahlarımızdan kurtaracak mı? Yapacak mı?
‘Cause this house of mine stands strong
Çünkü benim bu evim güçlü duruyor

That’s the price you pay
Bu senin ödeyeceğin bedel
Leave behind your heartache, cast away
Gönül yaranı arkanda bırak, çarçur et
Just another product of today
Sadece günümüzün bir başka ürünü
Rather be the hunter than the prey
Av olmaktansa avcı olmayı tercih ederim
And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…
Ve sen kenarda duruyorsun, yüzünü kaldır çünkü sen bir…

Natural
Doğal
A beating heart of stone
Taştan bir kalp atıyor
You gotta be so cold

Çok soğuk olmalısın
To make it in this world

Bunu bu dünyada yapabilmek için
Yeah, you’re a natural
Evet, sen doğalsın
Living your life cutthroat
Hayatını canice yaşıyorsun
You gotta be so cold
Çok soğuk olmalısın
Yeah, you’re a natural
Evet, sen doğalsın

Will somebody
Birileri
Let me see the light within the dark trees’ shadows and
What’s happenin’?
Karanlık ağaçların gölgerin içindeki ışığı ve neler olduğunu görmeme izin verir mi?
Lookin’ through the glass find the wrong within the past knowin’
Camı incelerken geçmişte yanlış olanı buldum
Oh, we are the youth
Biz genciz
Call out to the beast, not a word without the peace, facing
Canavarı çağır, emirsiz barış olmaz, karşı karşıya
A bit of the truth, the truth
Gerçeğin birazı, gerçeğin

That’s the price you pay
Bu senin ödeyeceğin bedel
Leave behind your heartache, cast away
Gönül yaranı arkanda bırak, çarçur et
Just another product of today
Sadece günümüzün bir başka ürünü
Rather be the hunter than the prey
Av olmaktansa avcı olmayı tercih ederim
And you’re standing on the edge, face up ’cause you’re a…
Ve sen kenarda duruyorsun, yüzünü kaldır çünkü sen bir…

Natural
Doğal
A beating heart of stone
Taştan bir kalp atıyor
You gotta be so cold

Çok soğuk olmalısın
To make it in this world

Bunu bu dünyada yapabilmek için
Yeah, you’re a natural
Evet, sen doğalsın
Living your life cutthroat
Hayatını canice yaşıyorsun
You gotta be so cold
Çok soğuk olmalısın
Yeah, you’re a natural
Evet, sen doğalsın

Deep inside me, I’m fading to black, I’m fading
İçimin derinleri, siyaha bürünüyorum, ben soluyorum
Took an oath by the blood of my hand, won’t break it
Elimin kanından yemini al, bunu bozmayacaksın
I can taste it, the end is upon us, I swear
Bunu tadabilirim, bizim sonumuz, yemin ederim
Gonna make it
Bunu yapacak
I’m gonna make it
Ben bunu yapacağım

Natural
Doğal
A beating heart of stone
Taştan bir kalp atıyor
You gotta be so cold

Çok soğuk olmalısın
To make it in this world

Bunu bu dünyada yapabilmek için
Yeah, you’re a natural
Evet, sen doğalsın
Living your life cutthroat
Hayatını canice yaşıyorsun
You gotta be so cold
Çok soğuk olmalısın
Yeah, you’re a natural
Evet, sen doğalsın

Natural
Doğal
Yeah, you’re a natural
Evet,sen doğalsın