Kovacs -Diggin (Türkçe Çeviri)

Look here

Buraya bak
There’s something to know
Bildiğin birşeyler var
I’m not like others
Ben ötekilere benzemem
This needs to go slow
Bunun yavaş gitmesi gerek
Got things
Birşeyler var
Things on my mind
Aklımda birşeyler
Visions to make
Vizyon yaratacak
And gold dust to find
Ve altın tozu bulacak
It’s not you
Sen değilsin tabi
It’s defenitely me
Kesinlikle benim
Got dreams to believe in
İnandığım hayallerim var
And bright lights to see
Ve parlak ışığı gördüm
No spark
Kıvılcım yok
Startin’ to doubt
Şüphelenmeye başladım
I’ve got the feeling
Benimde hislerim var
That this won’t work out
Bu işin içinden çıkılmayacak

I’m diggin’
Ben kazıyorum
Don’t want you by my side
Benim yanımda olmanı istemiyorum
Me and my records all alone feels right
Ben ve kayıtlarım iyi ve yalnız hissediyoruz
I’m diggin’
kazıyorum
Need to grow
Büyümem gerek
Have to push
İtilmem gerek
Flicking through venyl and feeding the rush
Venly üzerinden geçiyorum ve acele yemek yiyorum
I dig for that one
Bir şey için kazıyorum
And I open the haunt
Ve sık sık gittiğim yerdeyım
It’s takin’ all day
Bu tüm gün sürer
From the back to the front

Arkadan öne 
I’m diggin’ and diggin’
Ben kazıyor ve kazıyorum
You know
Biliyorsun
Sorry baby gone diggin’
Bebeğim üzgünüm kazıyorum

Oeh ah oeh ah oeh

To find gold
Altını buldum
Need plenty of souls
çok ruha ihtiyacı var
And everyone needs
Ve herkesin ihtiyacı var
Their seperate goals
Onların altınları ayrı
This band
Bu grup
Makes me inspired
Yaratıcı yapıyor beni
They have the flames
Onlar da ateş var
That light up my fire
Beni ışıklandıran bir ateş yakıyorlar
Although
Ancak
Already sold
Çoktan satıldı
But it doesn’t mean
Ama bu birşey ifade etmez
The story’s untold
Bu hikaye anlatılmayacak
I’m near in finding the sound
Ben ritmi bulmaya yaklaştım
Don’t have the feeling
Hislerim yok
I’m hanging around
Etrafta dolaşıyorum

I’m diggin’
Kazıyorum
Don’t want by my side
Benim tarafımda olmanı istemiyorum
Me and my records all alone feels right
Ben ve kayıtlarım yalnızız
I’m diggin’
Ben kazıyorum
Need to grow
Büyümem gerek
Have to push
İtilmem gerek
Flicking through venyl and feeding the rush
Venly üzerinden geçiyorum ve acele yemek yiyorum

I’m diggin’
Kazıyorum

I’m diggin’ it out
Çıkarmak için kazıyorum
I’m dig dig dig dig diggin’ it out
Kaz,kaz,kaz,kazıyorum çıkarmak için
I’m diggin’
Kazıyorum
I’m diggin’ it out
Çıkarmak için kazıyorum
Baby, i’ve gone dig dig diggin’!
Bebeğim kaz kazıyorum

I’m diggin’
Ben kazıyorum
Don’t want you by my side
Yanımda olmanı istemiyorum
Me and my records all alone feels right
Ben ve kayıtlarım iyi ve yalnız hissediyoruz
I’m diggin’
Kazoyorum

Need to grow
Büyümem gerek
Have to push
İtilmem gerek
Flicking through venyl and feeding the rush
Venly üzerinden geçiyorum ve acele yemek yiyorum

I dig for the one
Bir şey için kazıyorum
And I open the haunt
Sıksık geldiğim yerdeyim
It’s taking all day
Tüm gün sürer
From the back to the front
Buranın önünde
I’m diggin’, I’m diggin’
Kazıyor ve kazıyorum
You know
Biliyorsun
Sorry baby gone diggin’
Üzgünüm bebeğim kazıyorum

I’m diggin’
Kazıyorum
Don’t want by my side
Benim tarafımda olmanı istemiyorum
Me and my records all alone feels right
Ben ve kayıtlarım yalnızız
I’m diggin’
Ben kazıyorum
Need to grow
Büyümem gerek
Have to push
İtilmem gerek
Flicking through venyl and feeding the rush
Venly üzerinden geçiyorum ve acele yemek yiyorum

I dig for the one
Bir şey için kazıyorum
And I open the haunt
Sıksık geldiğim yerdeyim
It’s taking all day
Tüm gün sürer
From the back to the front
Buranın önünde
I’m diggin’, I’m diggin’
Kazıyor ve kazıyorum
You know
Biliyorsun
Sorry baby gone diggin’
Üzgünüm bebeğim kazıyorum