Kovacs-The Devil You Know (Tükçe Çeviri)

You stepped into a dark ride
Karanlık bir gezintiye adım attın
With cigarette smoke
Sigara tüttürerek
Feeling alright
Tamam hissettiriyor
The sky looked like black glitter
Gökyüzü Siyah parıltı gibi
Tonight you’ll be a winner
Bu gece bir kazanan olacaksın

You said “I do” to
“Yaparım” dedin ya
The wrong side
Yalnış tarafta
Fucked me up
Becerdin beni
And then you play nice
Ve sen de güzel oynuyorsun
You’ve got to know
Bilmelisin ki
I burned your letter
Ben mektubunu yaktım
Worse for the better
Daha iyi olmak için daha da kötüsü

You made me fall
Beni düşürdün
I’ll make you crawl
Seni yavaşlatacağım

You’ve made your bed
Yatacağın yeri yaptım
Now lie in it (oh oh)
Şimdi bu bir yalanın içinde
We’re done, we’re dead
Biz tamamız bizler ölüyüz
Stop hiding it (oh oh)
Saklanmayı bırakın (oh oh)
One step, two step, three step, four
Bir adım,iki adım,üç adım,dört

My heart in the trunk
Benim kalbimin içinde gövdem
But your body’s on the floor
Ama seninki zeminin üzerinde
Horns on my head
Kafamdaki boynuzlar
You lost your bet
Bahsinizi kaybettiniz

Cause you are the devil
Çünkü şeytan sensin
You know, you know
Biliyorsun,biliyorsun
You know (oh oh)
biliyorsun
You know, you know, you know
Biliyorsun,biliyorsun,biliyorsun

Coming out of a real thriller
Gerçek bir gerilim filmi çıkıyor
Never thought you was a killer
Senin katil olduğunu düşünmezdim
Thunder brings white light
Gökgürültüsü beyaz ışık getirir
Kovac’s gonna be alright
Kovac iyileşecek

We used to be easy
Eskiden kolay kullanılırdık
But now you are my enemy
Ama şimdi benim düşmanım sensin
Did you enjoy the wolf bite
Kurdun ısırığının tadını çıkar
Now we say goodbye’
Hoşçakal diyoruz

You made me fall
Beni düşürdün
I’ll make you crawl
Seni yavaşlatacağım

Cause you are the devil
Çünkü şeytan sensin
You know, you know
Biliyorsun,biliyorsun
You know (oh oh)
biliyorsun
You know, you know, you know
Biliyorsun,biliyorsun,biliyorsun

You killed us
Sen bizi öldürdün
You killed us
Bizi öldürdün
I wrote my name
İsmimi yazdım
And drew a cross
ve bir haç çizdim
(you killed us)
Bizi öldürdün
Blew out the flame
Ateşi havaya uçurdum
To see who I was
Kim olduğumu gördüm