What would you do if I told you
You made me crazy
To see your pretty pics on Sunset Boulevard?
And it makes me lazy
So I smoke cigarettes
Just to understand the smog

Güzel resimlerini Sunset Bulvarında görmek için
Beni ettiğini sana söylesem
Ne yapardın
Ve bu beni tembel ediyor
Bu yüzden sigara içiyorum
Sadece dumanı anlamak için

I love you lots like polka dots
You’re killing me more
Than coffee pots and insta-dots
With every drop I pour
And if I had to do it all again
I would because, babe, in the end
It brought me here to you

Seni puantiyeler gibi çok seviyorum
Döktüğüm her damlayla birlikte, sen beni
Kahve tutacaklarından ve insta- dotsdan
Daha beter öldürüyorsun
Ve eğer hepsini tekrar yapmak zorunda kalsaydım
Yapardım, çünkü bebeğim, en sonunda
Bu beni sana getirdi

I left Calabasas, escaped all the ashes, ran into the dark
And it made me wild, wild, wild at heart
The cameras have flashes, they cause the car crashes
But I’m not a star
If you love me, you’ll love me
‘Cause I’m wild, wild at heart
If they love me, they’ll love me
‘Cause I’m wild, wild at heart

Calabasas’tan ayrıldım, tüm küllerden kaçtım, karanlığa koştum
Ve bu beni vahşileştirdi, vahşileşti, kalbim vahşileşti
Kameraların flaşları var, arabanın çarpmasına neden oluyorlar
Ama ben bir yıldız değilim
Beni seviyorsan, seveceksin
Çünkü ben vahşiyim, kalbimde vahşiyim
Beni seviyorlarsa, beni sevecekler
Çünkü ben vahşiyim, kalbimde vahşiyim

What would you do if I wouldn’t sing for them no more?
Like if you heard I was out in the bars drinkin’ Jack and Coke
Going crazy for anyone who would listen to my stories, babe
Time after time, I think about leaving
But you know that I never do just ’cause you keep me believin’

Artık onlar için şarkı söylemezsem ne yapardın?
Sanki barlarda Jack and Coke içtiğimi duymuşsun gibi
Hikayelerimi dinleyen herkes için çıldırıyorsun bebeğim
Defalarca gitmeyi düşünüyorum
Ama asla yapmam biliyorsun çünkü sen beni inandırıyorsun

I love you lots, despite the odds
You’re killing me, Joe
And all these thoughts brought us apart
And that’s okay, too
‘Cause even in the worst of times
You saw the best of me
And that’s why I stay here with you

Her şeye rağmen seni çok seviyorum
Beni öldürüyorsun Joe
Ve tüm bu düşünceler bizi ayırdı
Ve bu da sorun değil
Çünkü en kötü zamanlarda bile
En iyimi gördün
Ve bu yüzden burada seninle kalıyorum

I left Calabasas, escaped all the ashes, ran into the dark
And it made me wild, wild, wild at heart
The cameras have flashes, they cause the car crashes
But I’m not a star
If you love me, you’ll love me
‘Cause I’m wild, wild at heart
If you love me, you’ll love me
‘Cause I’m wild, wild at heart

Calabasas’tan ayrıldım, tüm küllerden kaçtım, karanlığa koştum
Ve bu beni vahşileştirdi, vahşileşti, kalbim vahşileşti
Kameraların flaşları var, arabanın çarpmasına neden oluyorlar
Ama ben bir yıldız değilim
Beni seviyorsan, seveceksin
Çünkü ben vahşiyim, kalbimde vahşiyim
Beni seviyorsan, seveceksin
Çünkü ben vahşiyim, kalbten vahşiyim

‘Cause, baby, I’m wild at heart
If you love me, you’ll love me
‘Cause I’m wild at heart
Baby, I’m wild, wild at heart
If they love me, they’ll love me
‘Cause I’m wild, wild at heart
If they love me, they’ll love me
‘Cause I’m wild, wild at heart

Çünkü bebeğim ben kalten vahşiyim
Eğer beni seviyorsan, seveceksim
Çünkü ben kalbimde vahşiyim
Bebeğim ben vahşiyim, kalbimden vahşiyim
Eğer beni seviyorlarsa, sevecekler
Çünkü ben vahşiyim, kalbimde vahşiyim
Eğer beni seviyorlarsa, sevecekler
Çünkü ben vahşiyim, kalbimde vahşiyim