We were so beautiful

Çok güzeldik 

We were so tragic

Çok trajiktik

No other magic could ever compare

Başka bir sihir bununla karşılaştırılamaz 

Lost myself, seventeen

Kendimi kaybettim, on yedi

Then you came, found me

Sonra sen geldin, beni buldun

No other magic could ever compare

Başka bir sihir bununla karşılaştırılamaz 

 

 

There’s a room

Bir oda var 

In my heart with the memories we made

Kalbimde, birlikte yarattığımız anıların olduğu

Took ’em down but they’re still in their frames

Onları yıksanda hala çerçevelerindeler 

There’s no way I could ever forget, mmm

Unutabilmemin bir yolu yok 

 

 

For as long as I live and as long as I love

Yaşadığım sürece ve sevdiğim sürece 

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

You, mmm

Sen 

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

From the moment I loved, I knew you were the one

Sevdiğim andan itibaren, biliyordum doğru kişi olduğunu

And no matter what I-I do, ooh, mmm

Ve ne yaparsam yapayım

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

 

 

What we had only comes

Sahip olduğumuz şey sadece gelir

Once in a lifetime

Ömür boyu bir kere

For the rest of mine, always compare

Geri kalanım, her zaman kıyaslar

 

 

To the room

Odada 

In my heart with the memories we made

Kalbimde, birlikte yarattığımız anıların olduğu

Nights on fifth, inbetween B and A

Beşinin gecesi, B ve A arasında

There’s no way I could ever forget, mmm

Unutabilmemin bir yolu yok 

 

 

For as long as I live and as long as I love

Yaşadığım sürece ve sevdiğim sürece 

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

You, mmm

Sen 

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

From the moment I loved, I knew you were the one

Sevdiğim andan itibaren, biliyordum doğru kişi olduğunu

And no matter what I-I do, ooh, mmm

Ve ne yaparsam yapayım

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

 

 

Didn’t we have fun?

Eğlenmedik mi?

Didn’t we have fun, looking back?

Geriye bakınca, eğlenmedik mi? 

Didn’t we have fun?

Eğlenmedik mi?

Didn’t we have fun?

Eğlenmedik mi?

Didn’t we have fun?

Eğlenmedik mi?

Didn’t we have fun, looking back?

Geriye bakınca, eğlenmedik mi? 

Didn’t we have fun?

Eğlenmedik mi?

Didn’t we have fun?

Eğlenmedik mi?

 

 

For as long as I live and as long as I love

Yaşadığım sürece ve sevdiğim sürece 

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

You, mmm

Sen 

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

From the moment I loved, I knew you were the one

Sevdiğim andan itibaren, biliyordum doğru kişi olduğunu

And no matter what I-I do, ooh, mmm

Ve ne yaparsam yapayım

I will never not think about you

Senin hakkında asla düşünmemezlik yapmayacağım

 

 

We were so beautiful

Çok güzeldik 

We were so tragic

Çok trajiktik

No other magic could ever compare

Başka bir sihir bununla karşılaştırılamaz